ورود صدها پناهجو از ترکیه به جزیره لیسبوس یونان

مقام های دولت یونان اقدامات تازه ای را برای کنترول مرزهای این کشور و همچنان اخراج پناهجویانی که تقاضای پناهندگی شان رد شده، روی دست گرفته اند. این درحالی است که پنجشنبه هفته گذشته نزدیک به ۶۰۰ پناهجو از ترکیه وارد جزیره لیسبوس شدند. در حال حاضر ده ها هزار مهاجر از کشورهای مختلف از جمله افغانستان در جزیره های یونان به سر میبرند.