آتش سوزی اردوگاه موریا را ویران کرد. عکس از رویترز
آتش سوزی اردوگاه موریا را ویران کرد. عکس از رویترز

الفا * قبل از آتش سوزی در یک کانتینر در اردوگاه موریا در یونان زندگی می کرد. او می گوید این حادثه را با چشم خود دیده است.

«ساعت ۱۱ شب بود در گوشه اتاقم در کانتینر بودم که صدایی را شنیدم. کارمندان یونانی برای آزمایش ویروس کرونا به اردوگاه آمده بودند ، مهاجران افغان با.نارضایتی جلو آن‌ها را گرفتند و فریاد زدند: "اینجا ویروس کرونا وجود ندارد." سربازان سپس به منطقه آمدند و از گاز اشک آور استفاده کردند.»

الفا می‌گوید : «من نمی خواستم از اتاقم بیرون بیایم زیرا هر روز درگیری‌های خشونت آمیز رخ می دهد. اما چند دقیقه بعد من در حال آتش سوزی وارد اتاقم شدم. ساعت ۱۱ شب بود و من ترسیده بودم. وسایل و اسنادم را جمع کردم و از انجا بیرون شدم.

در همین مورد : آتش سوزی در کمپ موریا در جزیره لیسبوس یونان

«مردم از این سو به آنسو می دویدند»

وی به ادامه صحبت هایش گفت: بعد از ترک کانتینر متوجه شدم که اوضاع خراب است. کانتینرها در حال سوختن بودند، آتش در حال گسترش بود و مردم از این سو به آن سو می دویدند.

در تاریکی شب با بقیه مهاجران اردوگاه را ترک کردیم. صدها تن همراه من بودند. در میان آنها زنان و کودکان نیز حضور داشتند. هدف ما این بود که از آتش دور شویم و به شهر میتیلین برویم. اما پس از دو ساعت پیاده روی ، موتر های پلیس را دیدیم که به سوی ما آمدند و راه را بستند.

پلیس در شهر متلین مهاجران را متوقف کرد. عکس: دی ار ساعت سه شب نزدیک صبح بود و اجازه ادامه راه را نداشتیم. شب را تا صبح همان جا ماندیم اما نخوابیدیم. هیچ کسی به ما غذا یا آب نداد. خوشبختانه که اینجا یک مغازه بود و ما از آن مواد خوراکی مهم را خریدیم.

«تمام اردوگاه ویران شده است»

«این یک اتفاق غم انگیز است. تمام اردوگاه موریا ویران شده است. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چند هفته پیش مصاحبه کردم. منتظر جواب بودم. اما حالا نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد. من این فرصت را داشتم که وسایلم را جمع کنم. اما تمام اسناد برخی از مهاجران سوخته است.»

«مردم خسته شده اند. ماه هاست که اجازه نداریم اردوگاه را ترک کنیم. اوضاع خراب است ما از این زندگی خسته شده ایم.»

پلیس در شهر متلین مهاجران را متوقف کرد. عکس: دی ار* نام مستعار