اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰
اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان دسمبر ۲۰۲۰

یک وزیر آلمانی گفته که داکتران بدون مرز مجبور شده اند واکسیناسیون تیتانوس را در اردوگاه مهاجران در لیسبوس آغاز کنند؛ چراکه موش های صحرایی انسان ها و مخصوصا نوزادان را می گزند.

گرد مولر، وزیر امور انکشافی و همکاری های اقتصادی آلمان اوضاع در اردوگاه های پناهجویان در یونان را خراب تر از هر زمانی عنوان کرده است. او از شرایط "وحشتناک" حاکم در جزیره لیسبوس ابراز تاسف کرده است.

گرد مولر، به روزنامه آلمانی "پاساور نویه پرسه" گفته است که پس از آتش سوزی و ویرانی کامل اردوگاه موریا در جزیره لسبوس، "هیچ بهبودی را نمی توان در وضع پناهجویان در این جزیره شاهد بود". او در ادامه گفته که "همه تصور می کردند شرایط وحشتناک پس از آتش سوزی بهتر خواهد شد، اما متأسفانه واقعیت متفاوت است".

وزیر امور انکشافی و همکاری های اقتصادی آلمان توضیح داده: «اردوگاه جدید کاراتیپه به وضوح بهتر نیست. برعکس، داکتران بدون مرز اکنون مجبور شدنده اند کار واکسیناسیون مرض تیتانوس را آغاز کنند، زیرا نوزادان در خیمه های مرطوب توسط موش های صحرایی گزیده می شوند.»

او در ادامه می گوید که شرایط در این اردوگاه که در وسط اروپا قرار دارد، وحشتناک است. مولر در ادامه می گوید که "هنوز سخت ترین هفته های زمستان در پیشروی پناهجویان قرار دارد".

آغاز زندگی نباید اینگونه باشد

شرایط به ویژه برای کودکانی که در اردوگاه های پناهجویان به دنیا می آیند بسیار بد است. مولر از بازدیدش از کمپ موریا در سال ۲۰۱۸ یاد آوری کرد: «من با زنان افریقایی صحبت کردم که در هنگام فرار مورد تجاوز قرار گرفته بودند. آنها بدون بهداشت و مراقبت های صحی روی زمین خالی نشسته بودند و منتظر به دنیا آمدن فرزندان خود بودند. زندگی هیچ کسی نباید اینگونه آغاز شود.»

این سیاستمدار خواستار تعهد بیشتر از کشورهای مبداُ پناهجویان گردیده است. مولر می گوید که "ما مشکلات پناهجویان را در اردوگاه ها یا اینجا در آلمان حل نمی کنیم، بلکه فقط در محل، در کشورهای در حال توسعه شان باید حل کنیم".

گیرد مولر، وزیرانکشاف و همکاری های اقتصادی آلمان
گیرد مولر، وزیرانکشاف و همکاری های اقتصادی آلمان

مولر در ادامه گفته است که حفاظت بهتر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا درست است، اما سرمایه گذاری در کشورهای مبداُ نیز ضروری است. او افزود: «فقط اگر چشم انداز آنها (پناهجویان) در کشورهای خودشان بهبود یابد، آوارگان بیشتری راه خطرناک به اروپا را در پیش نمی گیرند.»

اردوگاه کاراتیپه یک منطقه آموزش نظامی بود

در ماه سپتمبر امسال، موریا که بزرگترین اردوگاه پناهجویان در اروپا بود، در جزیره لیسبوس آتش گرفت. سپس در مدت زمانی بسیار کم یک اردوگاه موقت در منطقه ای که در گذشته محل آموزش نظامی بود، ایجاد شد.

در حال حاضر ۷۳۰۰ نفر در این اردوگاه جدید اسکان داده شده اند. در مجموع، بیش از ۱۷ هزار نفر در اردوگاه های پناهجویان در جزایر یونان زندگی می کنند.