آتش سوزی

 آتش سوزی‌های کنونی در یونان شدیدترین آتش سوزی در سی سال اخیر  در این کشور محسوب می‌شوند. عکس از رویترز
کمپ موری در جزیره لیسبوس بعد از آتش سوزی \ عکس از نبیله کریمی
آتش سوزی در یکی از اردوگاه های پناهجویان در آلمان (عکس آرشیف)

یک اسکرین شات از آتش سوزی در قبرستان قایق های مهاجران که روز جمعه به تاریخ ۵ جون رخ داده است
منبع: Screenshot of video on La Sicilia website
آتش سوزی ۹ سپتمبر ۲۰۲۰ کمپ موریا در لیسبوس را ویران کرد. عکس از  REUTERS/Alkis Konstantinidis
عکس تزئینی: کمپ دیاواتا در نزدیکی تسالونیک. عکس DR
آتش سوزی کمپ موریا به روزهای ۸ و ۹ سپتمبر ۲۰۲۰ رخ داد و در جریان آن کمپ کاملاً ویران شد. عکس از مهاجر نیوز
آتش سوزی در اردوگاه کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان 
(۹ مارچ ۲۰۲۱)
عکس از: یک پناهجوی افغان از اردوگاه کاراتیپه

کمپ الهول در شمال شرق سوریه، ۱ اپریل سال ۲۰۱۹/REUTERS/Ali Hashisho
آخرین آتش سوزی دریکی از خیمه های اردوگاه کارتیپه در ماه فبروری ۲۰۲۱
عکس: پناهجویان داخل اردوگاه
عکس آرشیف: کمپ محل سکونت خانواده‌های مهاجر در نزدیکی تیوا در شمال یونان.
در جریان هفته گذشته ۸۰۰۰ مهاجر افغان از ایران بازگشت کردند، بندر اسلام قلعه، هرات. عکس:سازمان بین المللی مهاجرت
Webpack App