آتن

شهر آتن پایتخت یونان/ Photo: Amanullah Jawad
یک گروه از پناهجیوان که قصد داشتند با استفاده از هویت یک تیم ورزشی از یونان به اتریش پرواز کنند.
الیوناس: اردوگاه پناهجویان درآتن
ویکتور پارک شهر آتن: این پارک شدیدا تحت کنترول پولیس قرار دارد و از چند روزی به این طرف از ورود پناهجویان جلوگیری می گردد تصویر از نبیله کریمی الکوزی
اولین مسجد دولتی در آتن پایتخت یونان
مهاجران در پارک ویکتوریا شهر آتن در بی سرپناهی به سر می برند. عکس: حق کاپی محفوظ است
الیوناس: اردوگاه پناهجویان درآتن
photo: Reuters مهاجران در بندر الفسینا در نزدیکی شهر آتن منتظر اند تا به یکی از اردوگاه ها انتقال یابند.
عکس آرشیف: انتقال گروهی از مهاجران از جزیره لیسبوس به  مراکز قاره ‌ای مهاجران  در یونانو عکس از رویترز
مهاجران خوردسال و بدون همراهی که قرار است از یونان به کشورهای دیگر اروپایی پرواز داده شوند./عکس: Picture-alliance/dpa
کمپ مالاکاسا در چهل کیلومتری شهر آتن در یونان موقعیت دارد.
مقام های ترکیه مهاجران سوریایی را به کمپ ها بر می‌گردانند. پولیس آن ها را که سعی داشتند خود را به مرز ترکیه با یونان در ادیرنه برسانند، متوقف کرده بود./عکس: EPA/Sedat Suna