آلان کردی

آلان کردی تنها کشتی نجات مهاجران است که در شرایط فعلی در مدیترانه فعالیت می کند.
آلان کردی یگانه کشتی نجات بشردوستانه است که در شرایط کنونی در مدیترانه حضور دارد. عکس از پیکچر الیانس
کشتی آلان کردی روز دوشنبه طی دو عملیات نجات جداگانه ۱۵۰ مهاجر را از آب‌های نزدیک لیبیا نجات داد.  عکس از سازمان  سی ای
کشتی اوشین ویکینگ طی سه روز گذشته ۴٠٧ مهاجر را در دریای مدیترانه نجات داده است. عکس از اس او اس مدیترانه
تعدادی از مهاجران نجات داده شده توسط کشتی اوپن آرمز. عکس از خبرگزاری رویترز
اوشن ویکنگ در بندر مارسی. عکس از اس او اس مدیترانه
پنج مهاجر آلان کردی روز سه شنبه ١٠ سپتمبر به مالتا رسیدند. عکس از رویترز
کشتی کوچک جوزفا دوشنبه شب گذشته ٣۴ مهاجر را از مدیترانه نجات داد و آن‌ها را به عرصه اوشن ویکنگ انتقال داد. عکس از صفحه تویتر اس او اس مدیترانه.