آلمان

گروهی از مهاجران در مسیر بالقان
عکس از آرشیف
روند تخلیه افغان ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان
احداث ساختمان در مونشن، مرکز ایالت بایرن در آلمان، اگست سال ۲۰۲۲/عکس: Picture-alliance
از ماه اگست سال گذشته تا حال بیش از ۲۵۰ کارمند محلی جدید برای آلمان در افغانستان استخدام شده اند
Marwan Tahtah-Balkis Press/abaca/picture alliance
دو کشتی سازمان مددرسان س"سی واچ" صدها مهاجر را در بحیره مدیترانه از وضعیت نامناسب نجات دادند
 Photo: Max Brugger/Sea-Watch/dpa/picture-alliance
شرکت کنندگان در یک کورس ادغام
 پولیس آلمان در جریان کنترول وسایط نقلیه(عکس آرشیف)
ترکیه از بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار پناهنده سوریایی میزبانی می‌کند (عکس آرشیف)
آلمان: زنان و مردان از افغانستان و پاکستان در کمپ پناهندگانی که توسط ایالت هسن در لیمبورگ اداره می شود / تصویر از رویترز
مهاجران در مالتا و ایتالیا در انتظارآمدن به آلمان
German police have introduced stricter controls on the border to Poland | Photo: Monika Skloimowska/dpa/picture-alliance
یکی از مراکز انکر در ایالت بایرن آلمان