آلمان

یکی از مراکز انکر در ایالت بایرن آلمان
رقم پناهجویان و مهاجرین بازگشت کننده داوطلب از آلمان به کشورهای شان، در سه ماه نخست امسال کاهش را نشان می‌دهد.
در سه ماه نخست امسال، حدود ۵۶۰۰ پناهجو از آلمان اخراج شده اند.
عکس از (picture alliance) شمار بیشتر شهروندان آلمانی به پذیرش مهاجرین اقلیمی، دید مثبت دارند.
رقم پناهجویانی که در ماه اپریل امسال در آلمان درخواست پناهندگی کرده اند، کاهش داشته است.
شورای اروپا نسبت به خشونت علیه پناهجویان افغان در زمان اخراج شان انتقاد کرده است.
در ده سال گذشته، از حدود سه صد شهروند خارجی تابعیت آلمان پس گرفته شده است.
آلمان نسبت به همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پناهجویان بیشتر را در سال گذشته پذیرفته است.
یک نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آلمانی‌ها نسبت به پناهجویان نظر منفی دارند.
یک سوم متقاضیان الحاق به اعضای خانواده، در آزمون زبان آلمانی ناکام می‌شوند.
یک گروه دیگر از پناهجویان افغان از آلمان اخراج شد.
قرار است هفته آینده یک گروه دیگر از پناهجویان افغان، از آلمان به کابل فرستاده شود.