آلمان

افغان‌هایی که می‌خواهند با اعضای خانواده خود در آلمان ملحق شوند، باید به پاکستان و یا هندوستان بروند.
پولیس ایالت بایرن آلمان حدود هفتصد تن را به ظن قاچاق انسان بازداشت کرده است. عکس از آرشیف
پولیس آلمان یک جوان ۲۲ ساله عراقی را در پیوند به قتل یک دختر پناهجوی ایرانی بازداشت کرد. عکس از آرشیف
قررا است امروز (دوشنبه) یک گروه دیگری از پناهجویان افغان از آلمان اخراج شوند. عکس از آرشیف.
یک پژوهش نشان می‌دهد که آلمان به ۲۶۰ هزار کارگر غیراروپایی در سال نیاز دارد.
انه گریت کرامپ کارنباور رئیس جدید حزب دموکرات مسیحی آلمان
قرار است هفته آینده یک گروه دیگر از پناهجویان افغان از آلمان به کشورشان فرستاده شوند.
تعداد پناهجویان از کشورهای امریکای لاتین در آلمان افزایش یافته است.
اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان در سال گذشته، روی حدود ۲۱۶ هزار درخواست پناهندگی در مراحل ابتدایی و ثانوی تصمیم گرفته است.
یک ائتلاف بزرگ می‌خواهد که اعضای خانواده پناهجویان بدون قید و شرط در آلمان ملحق شوند.
وزارت داخله می‌خواهد که برگه تحمل را برای گروهی مشخص از پناهجویان رد شده ندهد.
پناهجویان از مجراهای مختلف وارد اتحادیه اروپا می‌شوند.