آلمان


در قوانین مربوط به شهروندی آلمان اصلاحاتی انجام شده که به فعالیت های تروریستی، چندهمسری و افرادی مربوط می شود که هویت واقعی شان را پنهان کرده اند.
توماس دیمیزیر، وزیر داخله پیشین فدرال آلمان.
هنریته ریکر، شهردار شهر کلن آلمان
کلیسای پروتستان در آلمان خواهان کمک فوری به مهاجرانی شد که در عرشه کشتی «سی واچ ۳» به سر می برند.
عکس از آرشیف/ حدود یک درصد از پناهندگان در جهان تحصیل می‌کنند.
گروه دیگر از پناهجویان اخراجی افغان به کابل رسید.
قرار است امروز (دوشنبه ۱۷ جون) یک گروه دیگر از پناهجویان افغان از آلمان اخراج شود.
در حال حاضر در بسیاری از ایالات آلمان فقط اخراج خلافکاران، خطرآفرینان و پناهجویانی به افغانستان ممکن است که هویت واقعی شان را پنهان می کنند.
وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن آلمان با گسترش اخراج پناهجویان افغان مخالفت کرده است.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید که اخراج پناهجویان به افغانستان واقع بینانه نیست.
در چهار ماه نخست امسال، اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال تقریبا همه پناهجویان کلیسا را رد کرده است.
میان حکومت فدرال آلمان و ایالت های این کشور  توافق روی هزینه پناهجویان صورت گرفت.