آلمان

برلین، کرویتسبرگ، سال ۲۰۱۵، ۸۰ پناهجو در یک کلیسا پناه جسته اند
بقایای یک بس که در شب سال نو میلادی ۲۰۲۲ در ناحیه نوی کولن شهر برلین به آتش کشیده شد./عکس: Marc Vorwerk/Sulupress.de/picture-alliance
اعتراض ها در هامبورگ برعلیه مجازات اعدام در ایران/عکس: Jonas Walzberg / picture alliance
یکی از اردوگاه های پناهجویان در آلمان
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
پناهجویان در فریدلند، آلمان/عکس از: REUTERS
نهادهای دولتی در ایران اعتراض های مردمی را که بیش از سه ماه از آغاز آن می گذرد، با استفاده از خشونت آمیز سرکوب کردند./عکس: Zuma Press / picture alliance
حرکت اعتراضی زنان افغان در کابل
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل
عکس از آرشیف
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از حمایت مالی هنگفت آلمان در سال گذشته برخوردار بوده است
 Photo: Twitter UNHCR Libya (archive)
بیشتر از همه افغان هایی که تقاضای پناهندگی شان رد شده است، به آموزش مسلکی پرداخته اند تا از این طریق یک اقامت مطمئن در آلمان را برای خود تضمین کنند
اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان می‌گوید که زیر فشار بیشتر روند مهاجرت قرار گرفته است