آلمان

پناه جستن به کلیسا در ایالت بایرن واکنش های سختگیرانه مقامات مسئول را به دنبال دارد. (عکس:ارشیف)
هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال روز جمعه اعلام کرد،  کشورش برای پذیرش ۲۵ درصد از مهاجرانی که با قایق به ایتالیا می آیند، آماده است.
بسیاری از مهاجران به خاطر عدم تسلط کافی به زبان آلمانی در ادغام اجتماعی با مشکل مواجه می شوند.
وزیر داخله بایرن بر ضرورت تمدید کنترول مرزی با اتریش به دلایل مهاجرت و سیاست امنیتی تاکید کرد.
افزایش شمار مهاجرانی که از ترکیه به جزایر مجاور در یونان می آیند، باعث وخامت شرایط در کمپ ها شده است.
کار سیاه در آلمان مجازات شدید را به همراه می شود.
عکس از آرشیف/ میزان جرایمی که پناهجویان مرتکب آن در آلمان دانسته می شوند در این اواخر کاهش یافته است.
حزب سبزهای آلمان خواستار متوقف شدن روند اخراج پناهجویان رد شده افغان گردید.
مسئول امور ادغام پناهجویان در آلمان از روند ادغام پناهجویان به بازار کار این کشور خوشبین است.
از ۳۱ اگست تا به حال هشت مهاجر در کشتی نجات «الان کوردی» گیرمانده اند.
بدبینی در برابر مهاجرت در میان جمعیت آلمان به میزان زیادی رایج است، اما این بدبینی ها (در مقایسه با گذشته) کاهش نیز یافته است.
عکس از آرشیف/ پولیس فدرال آلمان مکلف دانسته می‌شود که پناهجوی اخراج شده افغان به یونان را دوباره به آلمان برگرداند.