آموزش

آرشیف: کودکان مهاجر به دور از آموزش و تحصیل در اردوگاه های یونان به سر می برند. عکس: مهاجرنیوز
انیته ویدمن ماوتس، مامور حکومت آلمان در امور ادغام.
پنج سال از آغاز بحران مهاجرت در اروپا می‌گذرد
روند  ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است
عکس آرشیف از یک صنف آموزشی صنف اول در یکی از مکاتب آلمان
مهاجران در یک کمپ که  در جزیره سیسیلی، در نزدیکی کاتانیا قرار دارد،  در یک برنامه آموزشی شرکت می‌کنند./عکس: ANSA/Orietta Scardino
مهاجران زیرسن در پاریس در ماه مارچ ۲۰۱۹.عکس از مهاجر نیوز
عکس: ارشیف/به گفته یک محقق اجتماعی مسدودیت مکاتب می تواند به خاطر بحران کرونا، می تواند پیامدهای جدی برای کودکان مهاجر داشته باشد./عکس: Picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann
عاقله آصفی با تعدادی از شاگردانش در ایالت پنجاب پاکستان. عکس از UNHCR
پناهجویان تلاش می کنند که با گرفتن جواز رانندگی در آلمان، شانس ورود به بازار کار را آسان سازند.
عکس از آرشیف/ کودکان پناهجو در حال آموزش اند.
مرکز الفا سنتر، زمینه آموزش زبان، سرگرمی و فعالیت‌های ورزشی را برای  مهاجران کمپ واتی فراهم می‌کند. عکس از ریمی کارلیه