آواره

۱۱ نومبر سال ۲۰۲۱، کودکان مهاجر یا آواره در مقابل حصار مرزی بین پولند و بلاروس. عکس: رویترز
تظاهرات در صوفیه، بلغاریا به حمایت از اوکرایین / عکس از دویچه وله
مهاجران تلاش می‌کنند که از بلاروس وارد پولند شوند
عکس از سال ۲۰۲۱
  مهاجران در مرز اوکراین با پولند منتظر عبورهستند. عکس: رویترز
فرار افغان ها به مسیر مرز های افغانستان (عکس آرشیف)
بیش از سه میلیون تن از جنگ در اوکرایین به کشورهای همسایه فرار کردند./عکس: IOM/Safa Msehli

آوارگان از اوکرایین به ایستگاه قطار کلیتی در بوداپست، پایتخت مجارستان رسیدند. ۷ مارچ سال ۲۰۲۲/عکس: EPA/ZOLTAN BALOGH
شهروندان اوکراینی به مرز هنگری رسیدند، ۲۷ فبروری ۲۰۲۲. عکس: رویترز
رسیدن مهاجران اوکراینی در مرز پولند. عکس: پکچرالیانس
افراد در حال فرار به مرز میان اوکراین و هنگری. عکس: رویترز
آرشیف: آواره گان داخلی در انتظار کمک صف کشیدند. عکس: 
  سازمان ملل در امور مهاجران
خانواده های بیجا شده در کابل، اگست ۲۰۲۱. عکس: رویترز