آواره

احمد اشتافی مهاجر سوریایی روی ویرانه خانه اش در حومه بیروت
احتمالا افغانستان بیش از ۳۰ میلیون آواره داخلی دارد
در پی عملیات ترکیه در خاک سوریه، ساکنان رأس‌العین محل زندگی خود را ترک می‌کنند.
عکس آرشیف از افغان هایی که ب صورت قانونی از مرز ایران عبور می کنند.
عکس از آرشیف دویچه وله/ از کودکان مهاجر در مرز یونان و مقدونیه شمالی
بر بنیاد یافته های شورای پناهندگان ناروی، درگیری های مسلحانه سبب شده اند که تنها در دو ماه اخیر صدها هزار تن در جهان آواره شوند
شمار زیادی از مهاجران نیز ار کمپ های مهاجران در ی یونان زندگی می کنند.
مهاجران در منطقه ای مرزی در ترکیه که در نزدیکی رودخانه مرزی اوروس با یونان موقعیت داردږ
هزاران تن از مهاجران در مرز یونان تجمع کرده اند.
انگلا مرکل صدراعظم آلمان
شماری از بیجاشدگان داخلی در کابل که منتظر دریافت کمک هستند.  عکس از حفیظ احمد میاخیل
مجید می گوید که ۵۰ مهاجر افغان در یک ویرانه ای در شهر بیهاج به سر می برند. عکس از مجید افغانمل