اتحادیه اروپا

مرکز مهاجران سوبوتیکا که در مرز صربستان با مجارستان قرار دارد. عکس از سال ۲۰۱۶/عکس: DW/L.Tomic

نشان فرانتکس بر بازوی یکی از ماموران این آژانس/عکس: DW/E. Elezi
روند انتقال گروهی از مهاجران زیرسن بدون سرپرست افغان و سوریایی از یونان به آلمان. سن و سال این مهاجران در پارلمان آلمان بحث برانگیز شده است.
گروهی از مهاجران  که در جریان سال ۲۰۱۵ به گونه دسته جمعی وارد اتحادیه اروپا شدند.
عکس آرشیف از تظاهرات مهاجران ساکن در کمپ موریای جزیره لسبوس در یونان
کمپ موریا در جزیره لیسبوس، جنوری سال ۲۰۲۰/عکس: EPA/Dimitris Tosidis
گیرد مولر، وزیرانکشاف و همکاری های اقتصادی آلمان در حال بازدید از یک کمپ مهاجران
اداره مهاجرت آلمان نیز کاهش رقم درخواستی های پناهندگی را گزارش داده است
در آلمان اداره مهاجرت در چهار ماه اول امسال حدود ۶۰۰ پرونده مثبت پناهندگی را بازبینی کرده است.
کودکان مهاجر در جزیره خیوس، یونان/عکس: Getty Images/L. Gouliamaki
مقر کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل
مهاجران در مسیر مهاجرت در مرز ترکیه و یونان