اتحادیه اروپا

پیترو بارتولو که در ایتالیا از او به عنوان داکتر مهاجران یاد می شود، در انتخابات پارلمانی اروپا  که در ماه می برگزار شد، ۲۷۴ هزار رای به دست آورد.
در هفته گذشته سازمان امدادی «سی واچ» که از آلمان است، بیش از ۵۰ تن را در برابر ساحل لیبیا از یک قایق بادی نجات داد.
یونس محمدی، مهاجر افغان و شهروند یونانی از سوی حزب سیریزا نامزد انتخابات پارلمانی اروپا بود. عکس از فیسبوک ی.م
احزاب پوپولیست و ملیگرا در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مانند ایتالیا و فرانسه پیروزی های قابل توجهی داشته اند.
دیدار ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان
کمیسار حقوق بشر اروپا از برخورد نامناسب مجارستان با پناهجویان انتقاد کرد.
"فرانتکس" نخستین ماموریت اش را در بیرون از قلمرو اتحادیه اروپا عملی می‌کند.
شرایط کسب شهروندی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا متفاوت است.
نماگرفت صفحه سیماد و تیتر گزارش این نهاد در مورد قانون دوبلین به زبان فرانسه.
محکمه عالی ایتالیا. عکس از:  آرشیو مهاجر نیوز.
آلمان نسبت به همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پناهجویان بیشتر را در سال گذشته پذیرفته است.
پارلمان اروپا روی تشدید قوانین ویزا و افزایش نیروهای محافظت از سرحدات خارجی اتحادیه اروپا توافق کرد.