اتریش

بیشترین درخواست برای تجدید نظر از سوی پناهجویان مرد ارایه شده است.
اتریش تصمیم گرفت که در دختران در مکاتب ابتداییه روسری نپوشند.
یکی از صنوف روند ادغام در شهر ویانای اتریش.
سازمان ملل متحد می‌گوید که اتریش در برخورد با پناهجویان، موازین حقوق بشر را نقض می‌کند.
اتریش می‌خواهد که کنترول مرز با هنگری و سلوانیا را تمدید کند.
عکس از آرشیف/ وزارت داخله فدرال در نظر دارد که ماموریت کنترول مرز با اتریش را تمدید کند.
براساس قوانین دابلین،  هر کشور عضو اتحادیه اروپا که پناهجو نخست به آن جا پا بگذارد، مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی او است
هیربرت کیکل، وزیر داخله اتریش
در سال گذشته، پولیس فدرال آلمان تعداد کمتری را نسبت به یک سال قبل از آن از مرزهای این کشور بازگشت داده است.
صدر اعظم اتریش خواستار مبارزه فیسبوک در برابر قاچاقبران انسان شده است.
مقام‌های ایالت بایرن آلمان بر تداوم کنترول مرزی این کشور با اتریش تأکید کرده اند.
روش تازه وزارت داخله فدرال آلمان برای جلوگیری از ورود مجدد پناهجویان رد شده، چندان موثر نبوده است.