اتریش

مهاجران در مرز اتریش و سلوانیا
عکس از رویترز
عکس از آرشیف/ پناهجویان اخراج شده از آلمان به کابل رسیدند

مهاجران در مسیر کشورهای اروپایی
سباستین کورتس، صدراعظم اتریش/عکس: EPA/FLORIAN WIESER
کنترول مرزی میان آلمان و اتریش
آلمان شماری از مرزهایش را با کشورهای همسایه مسدود نمود.
سباستین کورتس و انگلا مرکل/عکس: Reuters/H. Hanschke
آلما زادیچ، نخستین وزیر در کابینه اتریش که پیشینه مهاجرت دارد.
مرز سلوانیا با اتریش. اتریش از سپتمبر سال ۲۰۱۵ و در حالی که بحران مهاجرت جریان داشت،  کنترول مرزهای مشترکش با سلوانیا و مجارستان را آغاز کرد.
کنترول مرز میان آلمان و اتریش تا شش ماه دیگر تمدید گردید.
وزیر داخله بایرن بر ضرورت تمدید کنترول مرزی با اتریش به دلایل مهاجرت و سیاست امنیتی تاکید کرد.
بیشترین درخواست برای تجدید نظر از سوی پناهجویان مرد ارایه شده است.