اخراج

محکمه عالی فدرال آلمان در شهر کارلسروهه
عکس از آرشیف/ کابینه حکومت آلمان فدرال با یک مسوده قانون در زمینه سختگیری بیشتر برای اخراج پناهجویان موافقت کرده است.
قرار است هفته آینده یک گروه دیگر از پناهجویان افغان، از آلمان به کابل فرستاده شود.
یک پناهجو در حال اخراج از آلمان
یکی از مهاجران افغان در حال انتقال به میدان هوایی فرانکفورت
عکس از آرشیف/ سه مظنون به سازماندهی حمله تروریستی از آلمان اخراج شدند.
عکس آرشیف: یک قایق مهاجران در مدیترانه. عکس از خبرگزاری رویترز
آلمان در سال ۲۰۱۸ پناهجویان بیشتری را نسبت به یک سال گذشته آن، به افغانستان فرستاده است.
یک پناهجوی افغان در برابر زندانی شدن غیرقانونی خود به دادگاه عالی فدرال آلمان شکایت کرد.
مرکز پذیرایی و رهنمایی سن پییر دکور. عکس از @EstherBenbassa
گروهی از مهاجران زیرسن در شمال پاریس در صف توزیع غذا، مارچ  ٢٠١٩. عکس از مهاجر نیوز
تظاهرات در آلمان علیه اخراج گروهی مهاجران افغان به کشورشان