اخراج

یک پناهجو در حال اخراج از آلمان
مهاجران در بوسنیا در حال پیشروی به سوی مرز کرواسیا
عکس از آرشیف: یک پناهجوی افغان
دومینیک بارچ، نماینده کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در آلمان
اداره مهاجرت آلمان پس از این حق تصمیم‌گیری جداگانه در مورد اعضای کلیدی خانواده را ندارد
رئیس سازمان کاریتاس، پلان مهاجرت زیهوفر را «غیرانسانی و غیرعملی» خواند و گفت، مهاجرت اجباری را نمی شود هدایت و کنترول کرد.
عکس از آرشیف (Picture-Alliance)/ کمبود کارگران مسلکی در بخش نلدوانی، رنگمالی و تخنیک برق در آلمان مشهود است.
طیبه عباسی، دختر خانواده عباسی در ایران تولد شده و افغانستان را ندیده و نمی‌شناسد. عکس از  Amnesty Internationl
Photo:© Amnesty International طیبه عباسی و احسان عباسی، اعضای خانواده افغان که قرار بود از ناروی به افغانستان اخراج شوند.
گروه دیگر از پناهجویان اخراجی افغان به کابل رسید.
قرار است امروز (دوشنبه ۱۷ جون) یک گروه دیگر از پناهجویان افغان از آلمان اخراج شود.
در حال حاضر فقط ایالات بایرن و زاکسن در فواصل منظم نه فقط خلافکاران و خطرآفرینان، بلکه پناهجویان دیگری را هم که تقاضاهای پناهندگی شان ردشده، به افغانستان پس می فرستند.