اخراج

مهاجران از افغانستان و پاکستان درون یک خیمه در کمپ بیهاچ، بوسنی و هرزگوین/تصویر: ای پی ای/فهیم دمیر
عکس از آرشیف/ یکی از اردوگاه پناهجویان در یونان را نشان می دهد.
عکس تزئینی: کمپ پناهجویان در جزیره لیسبوس یونان، سال ۲۰۱۸.
فرانسه کمتر از ٢٠ مهاجر افغان را در سال ٢٠١٨ به افغانستان اخراج کرده است. عکس از پیکچر الیانس
یک مهاجر در حال اخراج از آلمان
نمایی از شهر استانبول در ترکیه
هواپیمای حامل گروه دیگری از پناهجویان رد شده  افغان صبح روز چهارشنبه از آلمان به کابل پایتخت افغانستان رسید
عکس از آرشیف/ پولیس فدرال آلمان مکلف دانسته می‌شود که پناهجوی اخراج شده افغان به یونان را دوباره به آلمان برگرداند.
قرار است گروه دیگری از پناهجویان افغان از آلمان اخراج شوند.
شورای اروپا نسبت به خشونت علیه پناهجویان افغان در زمان اخراج شان انتقاد کرده است.
پناهجویان در یونان
به گزارش حکومت آلمان، استفاده پولیس از ابزاری مانند  دستبند و پابند تقریبا ده برابر شده است.