اخراج

مهاجران در هالند در برابر مرکز ثبت نام . عکس: Vincent Jannink/ANP
بیرق های اتحادیه اروپا در برابر دفتر کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل. عکس: رویترز
بخشی از دیوار ساخته شده یونان در مرز با ترکیه، نزدیک روستای پوروس در منطقه اوروس، ٢١ جنوری ٢٠٢٣. عکس: رویترز
اعتراض ها در هامبورگ برعلیه مجازات اعدام در ایران/عکس: Jonas Walzberg / picture alliance
آرشیف: مخالفان اخراج مهاجران به رواندا در مقابل وزارت داخله کشور بریتانیا  تظاهرات کردند. عکس از رویترز
یک مقام ارشد حکومت آلمان می‌خواهد
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
شهر استانبول در ترکیه. عکس: رویترز
بریتانیا در نظر دارد تا پناهجویان غیرقانونی را اخراج کند. عکس: مهاجر نیوز
اخراج مهاجران افغان از ترکیه. عکس: آرشیف
اداره مهاجرت سویدن. عکس: رادیو سویدن
مهاجران افغان در پاکستان با خشونت، آزار و اذیت پلیس این کشور روبرو اند. عکس: حق کاپی محفوظ است