ادغام

رامین عزیز از حدود دو سال به این سو در شهر گلدبک آلمان یک رستورانت کباب ترکی دونر دارد
Photo: Parwaneh Alizadah
یک صنف آمموزش زبان فرانسوی در  پاریس . عکس از مهاجر نیوز
ريم العبالى رادوفان
بقایای یک بس که در شب سال نو میلادی ۲۰۲۲ در ناحیه نوی کولن شهر برلین به آتش کشیده شد./عکس: Marc Vorwerk/Sulupress.de/picture-alliance
یک خانواده پناهجوی افغان که در پاکستان از زندگی خو راضی است (عکس ارشیف) / عکس از  UNHCR
بازار کار آلمان از حضور مهاجران و پناهجویان سود می‌برد
عکس: Imago Images/photothek/T.Trutschel
شرکت کنندگان در یک کورس ادغام
مهاجران در ترکیه. عکس : پکچرالیانس
٥۴٠٩۴ تن در سال ٢٠٢١ در فرانسه قبولی پناهندگی گرفتند اما اکثریت آنها به بازار کار دسترسی ندارند. عکس: مهدی شبیل/ مهاجرنیوز
دریافت حق شهروندی در کشورهای اروپایی و غربی متفاوت می‌باشد
براق صمدی، انجنیر ۳۷ ساله سوری که همزمان در یک شرکت عمومی و یک شرکت فردی کار می‌کند. ا عکس از مهاجر نیوز، اپریل ۲۰۲۲، لندن.
یک نیروی کاری متخصص در صنعت موترسازی آلمان