ادغام

کمپ مهاجران در شمال پاریس. عکس از رویترز
عکس از آرشیف/ سهم‌گیری کودکان پناهجو در کودکستان ها، روند ادغام والدین شان را نیز سرعت می‌بخشد.
کارگران افغان در یک فارم بادنجان رومی در جنوب غرب فرانسه. گزارش ویدئویی از: واسع محسن/ مهاجر نیوز
بلال، پناهنده افغان به عنوان کارگر فصلی در گلخانه توم داکی در شهر پرانتیس آن بورن در جنوب فرانسه کار می‌کند. عکس از مهاجر نیوز
تلاش برای ادغام زنان افغان در جامعه آلمان
عکس از آرشیف دویچه وله/ یکی از صنوف درسی پناهجویان را نشان می‌دهد.
مسئول امور ادغام پناهجویان در آلمان از روند ادغام پناهجویان به بازار کار این کشور خوشبین است.
عکس تزئینی: شرایط دشوار زندگی برخی از مهاجران در خیمه‌های شمال پاریس. عکس از مهاجر نیوز
یوسف، یک مهاجر افغان، در رستوران "له تبل دو رشو" کار می‌کند.  عکس کاپی ویدیو
عکس از آرشیف: یک پناهجوی افغان
شماری از پناهجویان افغان در برابر CAES پاریس در شمال پایتخت. عکس از مهاجر نیوز
کاپی اکران از تویتر MissionLocale75@، شهرداری پاریس