ادغام

یوسف، یک مهاجر افغان، در رستوران "له تبل دو رشو" کار می‌کند.  عکس کاپی ویدیو
عکس از آرشیف: یک پناهجوی افغان
شماری از پناهجویان افغان در برابر CAES پاریس در شمال پایتخت. عکس از مهاجر نیوز
کاپی اکران از تویتر MissionLocale75@، شهرداری پاریس
گزارش ویدئویی مهاجر نیوز از مسابقه میان تیم‌های امیان و اراس. ویدئو از واسع محسن
ذبیح الله، مهاجر افغان و مربی تیم کریکت امیان  ( نفر وسط ). عکس از واسع محسن/ مهاجر نیوز
رستوران کابل کیچن در منطقه پاریس دوم به فعالیت آغاز کرده است. عکس از : شریف بیبی/ مهاجر نیوز
تیم کریکت امیان که عمر عضو آن است. عکس از واسع محسن/ مهاجر نیوز
زنان فوتبال را بدون مرز می دانند.
بازیکنان تیم های کریکت امیان ( نارنجی) و اراس قبل از مسابقه در میدام ورزشی گریمالدی در اراس، ٢ جون ٢٠١٩. عکس واسع محسن/ مهاجر نیوز
یونس محمدی، مهاجر افغان و شهروند یونانی از سوی حزب سیریزا نامزد انتخابات پارلمانی اروپا بود. عکس از فیسبوک ی.م
مسئول ادغام پناهجویان در آلمان بر حمایت از زنان مهاجر در آلمان تاکید کرد.