ادغام

عکس از زنان مسلمان در یک بازار در آلمان
 سایت اقدام برای کاریابی برای مهاجران از معدود منابعی است که زمینه کاریابی برای پناهندگان در فرانسه را فراهم می‌کند. عکس از سایت آگاهی برای کاریابی در فرانسه
یکی از صنوف درسی در آلمان
عکس از آرشیف/ کودکان مهاجر در استادیوم ورزشی در اردوگاه پناهندگان زاعطاری در اردن | عکس: EPA / Amel Pain
یک پناهنده سوریایی هنگام ورود در میدان هوایی مونشن آلمان
دوازدهمین اجلاس ادغام در آلمان
یک مرد راستگرای آلمانی در شهر هاناو آلمان دست کم ۹ فرد دارای پیشینه مهاجرت را به تاریخ ۱۹ فبروری ۲۰۲۰ به قتل رساند
بیشتر شاگردان کارگاه خیاطی اسپرو افغان‌ها هستند. عکس از مهاجر نیوز
ژودیکائل دوکنهم، در حال تدریس زبان فرانسوی از طریق ویدیوی ثبت شده در فیسبوک. عکس گرفته شده از ویدیو
دو قایق بادی کاملاً جدید که مهاجران آنها را در اول سپتامبر سال ٢٠٢٠ پس از ممانعت پلیس فرانسه در ساحل دون دلا سلاک در ٣٠ کیلومتری جنوب شهر کاله رها کردند. عکس: مهدی شبیل/مهاجرنیوز
روند  ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است.
افشاری، مهاجر افغان که در سال ۲۰۱۷ به فرانسه آمده، در افغانستان خیاط بود. عکس از ان دیاندره لوارن