ادغام

کاپی اکران از تویتر MissionLocale75@، شهرداری پاریس
گزارش ویدئویی مهاجر نیوز از مسابقه میان تیم‌های امیان و اراس. ویدئو از واسع محسن
ذبیح الله، مهاجر افغان و مربی تیم کریکت امیان  ( نفر وسط ). عکس از واسع محسن/ مهاجر نیوز
رستوران کابل کیچن در منطقه پاریس دوم به فعالیت آغاز کرده است. عکس از : شریف بیبی/ مهاجر نیوز
تیم کریکت امیان که عمر عضو آن است. عکس از واسع محسن/ مهاجر نیوز
زنان فوتبال را بدون مرز می دانند.
بازیکنان تیم های کریکت امیان ( نارنجی) و اراس قبل از مسابقه در میدام ورزشی گریمالدی در اراس، ٢ جون ٢٠١٩. عکس واسع محسن/ مهاجر نیوز
یونس محمدی، مهاجر افغان و شهروند یونانی از سوی حزب سیریزا نامزد انتخابات پارلمانی اروپا بود. عکس از فیسبوک ی.م
مسئول ادغام پناهجویان در آلمان بر حمایت از زنان مهاجر در آلمان تاکید کرد.
بر بنیاد یک تحقیق، پناهجویانی که از پذیرش خطر ترس ندارند به زودی در جامعه آلمان مدغم شده اند.
برای ادغام پناهجویان در سال گذشته، آلمان حدود ۲۳ میلیارد یورو هزینه کرده است.
شورای کارشاسنان بنیادهای آلمان برای ادغام و مهاجرت به آلمان