اردوگاه

در نتیجه آتش سوزی در جزیره لیسبوس یونان یک خانم با طفلش جان باختند.
حدود نیمی از پناهجویانی که در سال گذشته در آلمان درخواست پناهندگی کرده بودند را پناهجویان تشکیل می‌دهد.
کمپ موریای جزیره لیسبوس خیلی مزدحم شده است.
سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا در حال حاضر چگونه است؟
وضعیت پناهجویان در بوسنیا نگران کننده است.
یکی از مراکز انکر در ایالت بایرن آلمان
پاپ فرانسسکوس، رهبر کاتولیک‌های جهان با مقام‌های بلغاریایی دیدار کرد.
کمیسیون اتحادیه اروپا نسبت به وضعیت بد پناهجویان در جزایر یونان ابراز نگرانی کرده است.
در سال گذشته، حدود دو هزار مورد حمله بالای پناهجویان و اردوگاه‌های آنان در آلمان صورت گرفته است.
پرتگال اعلام کرد که تا سطح یک‌هزار پناهجو را از اردوگاه‌های یونان می‌پذیرد.
یکی از اردوگاه پناهجویان در یونان.
یک کمپ پناهجویان در شمال شرقی پاریس. عکس از مهاجر نیوز.