اردوگاه

سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا در حال حاضر چگونه است؟
وضعیت پناهجویان در بوسنیا نگران کننده است.
یکی از مراکز انکر در ایالت بایرن آلمان
پاپ فرانسسکوس، رهبر کاتولیک‌های جهان با مقام‌های بلغاریایی دیدار کرد.
کمیسیون اتحادیه اروپا نسبت به وضعیت بد پناهجویان در جزایر یونان ابراز نگرانی کرده است.
در سال گذشته، حدود دو هزار مورد حمله بالای پناهجویان و اردوگاه‌های آنان در آلمان صورت گرفته است.
پرتگال اعلام کرد که تا سطح یک‌هزار پناهجو را از اردوگاه‌های یونان می‌پذیرد.
یکی از اردوگاه پناهجویان در یونان.
یک کمپ پناهجویان در شمال شرقی پاریس. عکس از مهاجر نیوز.
داخل کمپ بیرا در بیهاج بوسنیا  Photo: Help Now
پناهجویان را در یکی از اردوگاه های جزیره لیسبوس یونان نشان می‌دهد.
اردوگاه گراند‌سنت. عکس از: مهدی شبیل.