اردوگاه

گیرهارد ترابیرت، یک داکتر آلمانی سرگرم معالجه پناهجویان در بیهاج
عکس از ماه جنوری امسال
 Photo: Alea Horst
مهاجران در بیرون از کمپ میرال، روز چهارشنبه هفتم اپریل سال روان
 Photo: picture alliance/Davor Midzic
یکی از اردوگاه های پناهجویان در آلمان
مهاجران برای مقابله با ویروس کرونا ماسک پوشیده اند
March 20, 2020 | Photo:  Reuters/Elias Marcou
خانوادده های پناهجو در حال سوار شده به هواپیمایی که از لسبوس به مقصد هانوفر پرواز کرد.  | Source IOM Greece Twitter feed @IOMGREECE
یکی از اردوگاه های پناهجویان در شهر کسل آلمان 
(عکس آرشیف)
آخرین آتش سوزی دریکی از خیمه های اردوگاه کارتیپه در ماه فبروری ۲۰۲۱
عکس: پناهجویان داخل اردوگاه
اردوگاه کاراتپه در جزیره لسبوس یونان، ۲۸ جنوری ۲۰۲۱. عکس: رویترز
آرشیف: مهاجران در نزدیک اردوگاه سن دنی در پاریس. عکس: مهدی. نومبر ۲۰۲۰
شماری از مهاجران در صحن اردوگاه در بلازوج در نزدیکی شهر سارایوو در بوسنیا-هرزگوینا
 Photo: ARCHIVE/EPA/FEHIM DEMIR
این آتش سوزی روز یکشنبه صورت گرفت
 picture-alliance
عکس از آرشیف/ رقم اندکی از ایزدی ها توانسته بودند که از چنگ "دولت اسلامی" فرار کنند
 Photo: Reuters/R.Said