اروپا

African refugees in Germany
حدود یک سوم همه مردم با پیشینه مهاجرت در آلمان، از کشور های اروپایی اند

آوارگان از اوکرایین به ایستگاه راه آهن شرقی بوداپست، پایتخت مجارستان رسیدند. ۷ مارچ سال ۲۰۲۲/عکس: EPA/ZOLTAN BALOGH
خانم پترا بندل، محقق مهاجرت/عکس: Jonas Banken
شهروندان اوکراینی به مرز هنگری رسیدند، ۲۷ فبروری ۲۰۲۲. عکس: رویترز
بلغاریا برای جلوگیری از ورود مهاجران در مرز این کشور با ترکیه سیم خاردار کشیده است.
رویداد های مهم سال ٢٠٢١ با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، هجوم مهاجران به مرزهای شرقی اتحادیه اروپا و گذرگاه‌های مرگبار در کانال مانش و مدیترانه در سطر رسانه ها قرار گرفت.
کشتی نجات سازمان آلمانی "Mission Lifeline"/عکس از رویترز
فرار افغان ها به مسیر مرز های افغانستان (عکس آرشیف)
شمار زیادی از مهاجران سعی می کنند از بوسنیا به کرواسیا راه یابند و از آن جا سفرشان را به کشورهای مرفه غربی در اروپا ادامه دهند. عکس: رویترز
یک گروه از نوجوانان زیر سن که از یونان به پرتگال انتقال می یابند (عکس ارشیف)
جان ایگلند رئیس شورای پناهنده گان ناروی در حال گفتگو با وزیر مهاجرین طالبان، ۲۷ سپتمبر ۲۰۲۱، کابل.
عکس: وزارت مهاجرین و عودت گننده گان