ازدواج غیر قانونی

Photo: Screenshot Jim Huylebroek/New York Times گل مینا یکی از دختران افغان است که آثار خشونت در بدنش دیده می‌شود.
وزیر عدلیه آلمان فدرال از ممنوعیت اعطای شهروندی برای متقاضیان چند همسره استقبال کرد.
قرار است یک شهردار برجسته ایتالیایی که به عنوان چهره حامی پناهجویان دانسته می‌شود، به دادگاه برود.
ازدواج مهاجران زیرسن در اروپا به رسمیت شناخته نمی‌شود. عکس از: مهاجرنیوز.