استخدام

آنته ویدمن-ماوتس، مسئول امور ادغام مهاجران در آلمان
پریتی پاتل، وزیر داخله همراه بوریس جانسن، صدراعظم انگلستان. عکس از رویترز
عکس از آرشیف/حکومت یونان می‌خواهد که برای کنترول موج مهاجرت ۱۲۰۰ پولیس مرزی جدید استخدام کند./عکس: AFP/S. Mitrolidis
قانون امنیتی-مهاجرتی ماتئو سالوینی که در ماه نومبر ٢٠١٨ تصویب شد، حق اقامت را محدود و  زمینه را برای اخراج مهاجران فراهم می‌کند. عکس از رویترز
دولت انگلستان به مهاجرانی که در بخش خدمات صحی کار می کنند ویزه می دهد. عکس: Picture Alliance / Prima / C. Bowman
وزیر اقتصاد آلمان خواهان این است که تا حد امکان شمار بیشتری از مهاجران به صورت درازمدت در بازار کار ادغام شوند.
بلال، پناهنده افغان به عنوان کارگر فصلی در گلخانه توم داکی در شهر پرانتیس آن بورن در جنوب فرانسه کار می‌کند. عکس از مهاجر نیوز
عبدالمناف، با بایسکل غذا انتقال می‌دهد. حق عکس محفوظ است
ایالت نوردراین وستفالن آلمان در نظر دارد که کمبود آموزگاران را با آموزش‌دهی و استخدام پناهجویان برطرف کند.
عکس از دویچه وله/ پناهجویان در بخش رانندگی بس‌های شهری در شهر ماینس آلمان به کار گماشته می‌شوند.