اسلام ستیزانه

کنفرانس اسلام در آلما در سال ۲۰۰۶ راه اندازی شد
گردهمایی "اسلام ستیزانه" در سویدن