اسلامی

کنفرانس اسلام در آلما در سال ۲۰۰۶ راه اندازی شد
گردهمایی "اسلام ستیزانه" در سویدن
هربرت روئل وزیر داخله ایالت نوردراین وستفالن بر مبارزه علیه افراطگرایی تأکید دارد
دانشگاه مونستر آلمان
تصویری از حمله تروریستی بر یک بازار کریسمس در دسمبر ۲۰۱۶ در برلین پایتخت آلمان
عکس از زنان مسلمان در یک بازار در آلمان
وحید لطفی و خانواده‌اش به دلیل فشار مدهبی ایران را ترک کردند و به فرانسه پناهنده شدند. گزارش ویدیویی از بهار ماکوی
عکس از آرشیف دویچه وله