اعضای اتحادیه اروپا

مهاجران تلاش می‌کنند که از بلاروس وارد پولند شوند
عکس از سال ۲۰۲۱
مهاجران در برابر یک اردوگاه مهاجران در آلمان
میلیون ها نفر به شمول افراد دارای معلولیت تاکنون از اوکرایین فرار کرده اند
مهاجران در کمپ مهاجران میرال به تاریخ ۲۸ اپریل ۲۰۲۲ توسط توسط پولیس با بس ها به کمپ لیپا منتقل شدند
بیرق های اتحادیه اروپا در برابر دفتر کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل. عکس: رویترز
پناهجویان اوکرایین و بی سرپناهی آنان در اروپا
| Photo: Frank Hoffmann/DW
بوسنیا
گذرگاه مرزی مدیکا در پولند: ورود مهاجران اوکرایینی در پولند
۹۰ درصد کسانی که از اوکرایین به دیگر کشورهای اروپایی مهاجرت کرده اند زنان و کودکان اند
عکس از آرشیف
مهاجران داخلی در افغانستان
 (تصویر از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد)
فقر و گرسنگی در افغانستان