افغان ها

عکس آرشیف از خبرگزاری رویترز: یک قایق مهاجران در نزدیکی جزیره لیسبوس
عکس از آرشیف دویچه وله/ گروهی از پناهجویان زیرسن که در ماه اپریل از یونان وارد آلمان شده بودند
عکس از آرشیف/ با وجود تهدید ویروس کرونا در جهان، مهاجرت افغان ها به کشورهای دیگر ادامه دارد.
دو پناهجوی افغان به اتهام تخریب اموال، حمله کردن و شرکت در شورش مقصر شناخته شدند.
کمیته حقیقت یاب افغانستان برای بررسی چگونگی غرق شدن کارگران افغان در رود خانه هریرود بررسی ها را در محل رویداد آغاز کردند
صحن کمپ روزکه در مجارستان، عکس از حسن فاضلی
پناهندگان و کارگران فقیر در یکی از تاکستان‌های منطقه بوردو در جنوب غرب فرانسه، ماه می ۲۰۲۰. عکس از اووال سیتواین
سفر نجاتی، پناهجوی افغان است که در سال ۲۰۱۵ وارد اتریش گردید.
مهاجران افغان هنگام بازگشت از ایران در بندر اسلام قلعه تحت آزمایش کرونا قرار می‌گیرند. عکس از پدرام قاضی زاده
حکومت یونان روز ۱۵ مارچ ۴۳۶ مهاجر تازه وارد را به یک کمپ تازه ایجاد شده و بسته در مالاکاسا انتقال داد تا بعدتر آن‌ها را اخراج کند. عکس DR
حکومت آلمان اخراج پناهجویان رد شده افغان را به کابل متوقف کرد.
یک گروه از مهاجران افغان که از ایران به هرات برگشته‌اند حرارت بدن شان مورد آزمایش قرار می‌گیرد. عکس از پدرام قاضی زاده