افغان ها

در یک آتش سوزی ویرانگر، کمپ موریا در جزیره لیسبوس از بین رفت
اسباب بجا مانده از مهاجران در سواحل نزدیک کاله، ۳۱ اگست ۲۰۲۰. عکس از مهدی شبیل
رویداد های دلخراش عامل توجه بیشتر به مهاجرین افغان در ایران شد
هزاران مهاجر افغان از پاکستان و ایران، روزانه به کشورشان برگشت می‌کنند
خانواده های پناهجویان قربانی غرق شدن یک قایق  در ترکیه، اقارب شانرا شناسایی می کنند (AP Photo/Rahmat Gul)
محکمه شهر اولم آلمان، جای که روند محاکمه پناهجویان به اتهام تجاوز جنسی آغاز گردیده است

عودت کنندگان افغان که از مرز اسلام قلعه میان ایران و افغانستان عبور می کنند./عکس: DW/S. Tanha
تصویر از آرشیف: مهاجران اخراج شده افغان از ایران
صدها تن در اعتراض به بدرفتاری پولیس و نیروهای مرزی ایران در برابر مهاجران افغان در شهر کلن آلمان تظاهرات کردند
عکس از آرشیف دویچه وله/ ده ها پناهجو در نزدیک جزیره لیسبوس یونان از آب نجات یافتند
عکس آرشیف از خبرگزاری رویترز: یک قایق مهاجران در نزدیکی جزیره لیسبوس
عکس از آرشیف دویچه وله/ گروهی از پناهجویان زیرسن که در ماه اپریل از یونان وارد آلمان شده بودند