افغان ها

انالنا بئربوک وزیر خارجه آلمان در کنفرانس (۲۸ جون ۲۰۲۲) مبنی بر حمایت از جامعه مدنی افغانستان در برلین
روند تخلیه افغان ها توسط کشور های غربی. عکس: آرشیف
آرشیف: بر اساس گزارش ها، پس زدن پناهجویان در  دریای اژه در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. عکس: AegeanBoatReport
تحصن کنندگان خواهان رهایی یازده تن از معترضانی است که توسط پلیس بازداشت شده اند.
کارمندان اداره مهاجرت آلمان در حال ثبت درخواست پناهندگی یک پناهجو
آرشیف: روند تخلیه از میدان هوایی کابل، ۳۰ آگست ۲۰۲۱. عکس پکچرالیانس
انالنا بئربوک، وزیر خارجه آلمان فدرال
یک مرد کهنسال افغان روی آوار خانه اش نشسته است
به گفته نیروهای نجات یونان، این مادر مهاجر نوزادش را در  جزیره غیرمسکونی باربالیاس به دنیا آورد.  عکس: پکچر الیانس
یک زن در برابر خیمه اش در اردوگاه کاراتپه در لسبوس یونان. عکس: ماریانا کاراکولاکی/ دویچه وله
دریافت حق شهروندی در کشورهای اروپایی و غربی متفاوت می‌باشد
در سپتامبر ۲۰۲۰، اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان در اثر آتش سوزی سوخت. عکس: رویترز