افغان ها

پولیس و جمعیت مهاجران هنگام تخلیه کمپ سن-دونی در شمال پاریس، ۱۷ نومبر ۲۰۲۰. عکس از رویترز
رضا جعفری، در حال گفت‌و‌گو با چند مهاجر در پورت دوبرویلیه در شمال پاریس، ۳۰ نومبر ۲۰۲۰. عکس از مهاجر نیوز
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
شمار متقاضیان پناهندگی که کمک های اجتماعی آلمان را به دست آورده اند، در سال گذشته کاهش یافته است
عکس تزئینی: مهاجران افغان در ایران. عکس از پیکچر الیانس
در یک آتش سوزی ویرانگر، کمپ موریا در جزیره لیسبوس از بین رفت
اسباب بجا مانده از مهاجران در سواحل نزدیک کاله، ۳۱ اگست ۲۰۲۰. عکس از مهدی شبیل
رویداد های دلخراش عامل توجه بیشتر به مهاجرین افغان در ایران شد
هزاران مهاجر افغان از پاکستان و ایران، روزانه به کشورشان برگشت می‌کنند
خانواده های پناهجویان قربانی غرق شدن یک قایق  در ترکیه، اقارب شانرا شناسایی می کنند (AP Photo/Rahmat Gul)
محکمه شهر اولم آلمان، جای که روند محاکمه پناهجویان به اتهام تجاوز جنسی آغاز گردیده است

عودت کنندگان افغان که از مرز اسلام قلعه میان ایران و افغانستان عبور می کنند./عکس: DW/S. Tanha