افغانستان

بیجاشدگان داخلی در ولایات شرقی افغانستان
یک خبرنگار افغان در جریان تصویربرداری در یکی از دوکان‌ها در شهر پشاور
Photo: TNN
یک مرد کهنسال افغان روی آوار خانه اش نشسته است
هواپیمایی که گمان می‌رود حامل مهاجران به رواندا باشد، از پرواز خودداری کرد. عکس: رویترز
مهاجران افغان در پارک ویکتوریا در شهر آتن یونان. عکس/مهاجرنیوز: کریمی، جواد، الکوزی
حرکت اعتراضی افغان های مهاجر در پاکستان در برابر دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل
مقر مرکزی بانک جهانی در واشتنگتن دی سی
در ماه های گذشته شمار زیادی خبرنگاران در افغانستان قربانی ترور های هدفمندانه شدند (عکس آرشیف)
یک ترجمان افغان اردوی آلمان (دوم از طرف راست) در کندز (عکس از آرشیف)

گروهی از شهرونداناأفغان که از کابل تخلیه شده اند، در میدان هوایی فرانکفورت در انتظار بررسی اسنادشان هستند (عکس آرشیف)
عکس از آرشیف: برگشت مهاجران افغان از ایران (عکس آرشیف)