افغانستان

پناهجویان اخراج شده افغان در کابل/ عکس از آرشیف
عکس از آرشیف/ اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
عکس از آرشیف/ در سال گذشته بیش از ۴۲۶ هزار شهروند افغانستان، از مناطق اصلی شان در این کشور بیجا شده اند
رقم درخواست پناهندگی در سال گذشته میلادی، در آلمان کاهش داشته است.
تصویر آرشیف: گروهی از مهاجران در ترکیه. عکس از پیکچر الیانس
گروهی از مهاجران اخراج شده از آلمان در میدان هوایی کابل 
(عکس آرشیف)
عکس از آرشیف/ اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
عکس از آرشیف/ پناهجویان اخراج شده از آلمان به کابل رسیدند
عکس: ارشیف/هواپیمای حامل مهاجران اخراجی به افغانستان، فرانکفورت، آلمان سال ۲۰۱۶/عکس: Picture-alliance/dpa/B.Roessler
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
پولیس ایتالیا در سیسیلی مردی را که مظنون به قاچاق انسان است، بازداشت کرده است./عکس: ANSA/Polizia di Stato
در آلمان شمار پناهجویان معتاد افزایش یافته است