افغانستان

هزاران تن از مهاجرانی که به اروپا می آیند، خوردسال و بدون همراه هستند/عکس: picture-alliance/empics/J. Brady
کاگ، بلافاصله بعد از رأی گیری پارلمان استعفایش را از مقام وزارت خلرجه اعلام کرد
پارلمان اروپا در بروکسل، بلجیم/ EPA/Olivier Hoslet
پایگاه هوایی رامشتاین به بزرگترین کمپ برای هزاران شهروند افغانی تبدیل شده که از افغانستان بیرون کشیده شده اند/عکس: picture-alliance
فلیپو گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان
تیم فوتبال زنان افغان
اورزولا فون دیر لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا / عکس از رویترز
آرمین لاشت، نامزد مقام صدارت آلمان از حزب دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن و نخست وزیر فعلی ایالت نورد راین وستفالن آلمان
پس از این که طالبان قدرت را به دست گرفتند، شمار انبوهی از مردم سعی کردند افغانستان را از طریق میدان هوایی کابل ترک کنند./عکس: Picture-alliance
گرد مولر، وزیر انکشاف آلمان فدرال
پس از سقوط کابل توسط طالبان، اردوی آلمان فدرال سعی کرد کارمندان سابقش را از افغانستان بیرون بکشد./عکس: Picture-alliance/Marc Tessensohn/Bundeswehr
مهاجران خوردسال در آلمان
Webpack App