افغانستان

اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
عکس از آرشیف/ گروهی از مهاجران به اتن رسیده اند./عکس: Reuters/C.Baltas
عکس از آرشیف
اقارب پناهجویان غرق شده در شهر وان ترکیه، نزدیکان شان را شناسایی می کنند
عکس از آرشیف: مهاجران افغان در ایران/عکس: Picture Alliance/Ton Koene
علی رحیمی در کنار یکی از آثارش/عکس از: علی رحیمی
نثار احمد علی یار
یک قایق مهاجران در دریای اژه
محکمه قانون اساسی آلمان در شهر کارلسروهه
مهاجران سوریایی در آلمان/عکس: Picture-alliance/dpa/S.Pförtner

عودت کنندگان افغان که از مرز اسلام قلعه میان ایران و افغانستان عبور می کنند./عکس: DW/S. Tanha
تصویر از آرشیف: مهاجران اخراج شده افغان از ایران