افغانستان

مهاجران در آلمان، عکس از پیکچر الاینس
(عکس: ارشیف)/۲۹ سپتمبر سال ۲۰۲۰، ۱۳۹ مهاجر از یونان به هانوفر در آلمان رسیدند./عکس: Picture-alliance
انه گریت کرامپ کارنباور، وزیر دفاع آلمان
picture-alliance/dpa/R. Gul
عکس از آرشیف/ اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
همواره پناهجویان با استفاده از لاری های باربری تلاش می کنند خود را به کشور های غرب اروپا برسانند
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان هنوز هم ادامه دارد
پناهجویان پاکستانی در ولایت خوست افغانستان-
عکس از: فریدالله ظاهر
کارمندان اداره مهاجرت آلمان در حال ثبت درخواست پناهندگی یک پناهجو
یک گروه از پناهجویان افغان در مرز ایران و ترکیه در منطقه دغوبایزید در شرق ترکیه
عکس از:
اتحادیه اروپا و مساله مهاجرت
در هشت ماه سال روان میلادی، از مجموع ۲۹۲ مورد پناهندگی کلیسایی، تنها پنج مورد موفقیت آمیز بوده است
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان  Deportation of rejected asylum seekers from Germany to Afghanistan