افغانستان

مسافران از آخرین هواپیمایی که آلمان برای تخلیه به کابل فرستاده بود، پیاده می شوند./عکس: Kai Pfafenbach/Reuters
عکس آرشیف از امید نوری پور سیاستمدار حزب سبزهای آلمان
یکی از ترجمان های افغان اردوی آلمان فدرال در کندز (آرشیف)
یکی از ترجمان های افغان اردوی آلمان فدرال در کندز (آرشیف)
آلمان، سال ۲۰۲۱، گروهی از پناهجویان به میدان هوایی هانوفر رسیدند./عکس: Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance
محکمه جنگوی طالبان در برلین آغاز گردید
عکس از آرشیف/ کانادا در نظر دارد که شماری از قاضیان افغان را از یونان بپذیرد
 الحاق اعضای خانواده پناهجویانی که حفاظت فرعی دارند از ماه اگست سال گذشته آغاز شده است
عکس از آرشیف/ شماری از مهاجران افغان در ایران جان باختند
۱۷ اگست سال ۲۰۲۱، بیتلیس، ترکیه، زنان افغان در نزدیکی مرز ایران/عکس: Ali Ihsan Ozturk/Demiroren Visual Media/ABACA/picture-alliance
شماری از کارمندان محلی آلمان با خانواده های شان که وارد آلمان شده اند (عکس آرشیف)
شمار زیادی از مهاجران سعی می کنند از بوسنیا به کرواسیا راه یابند و از آن جا سفرشان را به کشورهای مرفه غربی در اروپا ادامه دهند. عکس: رویترز