افغانستان

اخراج مهاجران افغان از ترکیه. عکس از آرشیف.
خشونت و فقر به ویرانی افغانستان منجر شده است/عکس: picture-alliance/AP Photo/A. Wali Sarhadi
کتاب‌فروشان در پایتخت و دیگر ولایات افغانستان این تصمیم طالبان را محدودیت در راستای آزادی بیان و اندیشه خطاب می‌کنند
شماری از زنان در حال لباس دوزی اند
عکس از آرشیف
پناهجویان در فریدلند، آلمان/عکس از: REUTERS
 دخترانی که پس از تسلط طالبان از ورزش در افغانستان محروم شده اند
Photo: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance
حرکت اعتراضی زنان افغان در کابل
شهروندان تخلیه شده أفغان در کوزوو پس از این که ماه ها در پایگاه اردوی نظامی ایالات متحده گیر مانده بودند، در ماه جون به وضعیت شان اعتراض کردند./عکس: Muhammad Arif Sarwari/AP Photo/picture alliance
فقر و گرسنگی در افغانستان بیداد می‌کند
فقر و گرسنگی در افغانستان
حکومت آلمان برای متوقف ساختن کمک های مالی اش برای افغانستان برنامه ریزی می کند
طالبان کار زنا در سازمان های غیردولتی داخلی و خارجی را ممنوع اعلام کردند
عکس از آرشیف و فرستنده عکس: فرزانه میرزایی