افغان

غلام شهروند افغانستان است که از رفتن به اروپا منصرف شد و در کشورش به کمک "آی او ام" شرکت تولیدی ایجاد کرد
PHOTO CREDIT: IOM/Léo Torréton)
فاطمه حیدری، پناهنده افغان در شهر میلان، ایتالیا
  Piero CRUCIATTI / AFP
مهاجران بازگردانده شده از ایران. عکس: IOM
اخراج مهاجران افغان از ترکیه. عکس از آرشیف.
عکس: پکچرالیانس
اخراج مهاجران افغان از ترکیه. عکس: آرشیف
مهاجران افغان در پاکستان با خشونت، آزار و اذیت پولیس این کشور روبرو اند. عکس: آرشیف
ساخت دیوار مرزی بین ترکیه و ایران
عکس از آرشیف
اردوگاه ایالات متحده امریکا برای پناهجویان در رامشتاین آلمان
عکس از آرشیف
مهاجران افغان در زندان پاکستان. عکس: VOA
نیروهای مرزی در مرز بلغارستان و ترکیه. عکس: اي پی
یک خانواده پناهجوی افغان که در پاکستان از زندگی خو راضی است (عکس ارشیف) / عکس از  UNHCR