افغان

یک اردوگاه مهاجران در ترکیه
عکس از آرشیف/ اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان متوقف شده است
دادگاه یک مرد را در برلین به حبس ابد محکوم کرد
شماری از کارمندان محلی آلمان با خانواده های شان که وارد آلمان شده اند (عکس آرشیف)
روند تخلیه افغان ها توسط کشور های غربی
پناهجویان افغان در مرز ایران و ترکیه
عکس از Reuters/U. Bektas:
یک محکمه در شهر اشافن بورگ آلمان/عکس: picture-alliance/dpa
قرار است به زودی اعضای تیم ملی فوتبال دختران افغان وارد بریتانیا شوند
PHOTO: picture-alliance/empics/S. Parsons
یکی از مسافر خانه های  "خوابگاه جوانان" در ایالت نیدرزاکسن آلمان
تیم فوتبال زنان افغان
ذکیه خدادادی در حال مسابقه با حریف ازبکستانی‌ اش
پولیس آلمان