افغان

 یک مرکز مهاجران. عکس تزئینی از : الیانس پیکچر
گروهی از مهاجران افغان که هنگام بازگشت از ایران در هرات مورد تست ویروس کرونا قرار می‌گیرند، اوایل مارچ ۲۰۲۰. عکس از پدرام قاضی زاده
بندر کوریسیا در جزیره کیا. عکس از ویکیمدیا کمنز
نیروهای پولیس در منطقه مارتسان-برلین (آرشیف ذویچه وله)
محکمه حقوق بشر اروپا در اشتراسبورگ
پناهجویان در اردوگاه موریا دست به تظاهرات زدند.
عکس از آرشیف/ دو پناهجو در شهر تسالونیکی یونان دست به خودکشی زده اند.
Credit: Screenshot ZDF documentary سمیر، پناهجوی افغان است که یک فیلم مستند در مورد زندگی پنج ساله اش در آلمان ساخته شده است.
عکس از آرشیف/ یک گروه ۳۶ نفری پناهجویان رد شده از آلمان به کابل رسید.
دادگاه عالی آلمان می‌گوید که نباید با پناهجویان در جریان بررسی پرونده شان و هم بعد از پذیرش شان به عنوان پناهنده، رفتار غیرانسانی صورت بگیرد.
قتل میا توسط دوست پسر سابق اش در شهر کاندل ایالت راینلند فالتس سبب خشم مردم در سراسر آلمان گردیده بود.
یک پناهجوی افغان که از آلمان به یونان اخراج شده بود، به حکم محکمه دوباره به آلمان انتقال یافت.