اقامت

Source: A screenshot from Facebook Roberta Etter گورگیو لامینی سو، مرد ۲۰ ساله سنگالی به تاریخ ششم دسمبر سال گذشته یک مرد را از آتش سوزی نجات داد.
فاطمه جعفری، شگوفه بارز و معصومه عطایی، سه زن پناهجوی افغان در سویدن. گزارش ویدئویی از واسع محسن/ مهاجر نیوز
به گزارش اداره فدرال ثبت شهروندان خارجی، شمار پناهجویان در سال گذشته میلادی افزایش یافته و به ۱.۸ میلیون تن رسیده است.
عکس از آرشیف (Picture-Alliance)/ کمبود کارگران مسلکی در بخش نلدوانی، رنگمالی و تخنیک برق در آلمان مشهود است.
طیبه عباسی، دختر خانواده عباسی در ایران تولد شده و افغانستان را ندیده و نمی‌شناسد. عکس از  Amnesty Internationl
عکس از (picture alliance)/ مهاجرین می‌توانند برای دریافت اقامت یونان به زودی از طریق آنلاین درخواست بدهند.
شرایط اعطای شهروندی در بریتانیا، سویدن و دنمارک در برخی موارد شباهت دارند و در بیشتر بخش ها متفاوت اند.
تعدادی از مهاجران افغان در یکی از جاده‌های ترکیه. عکس خبرگزاری رویترز
در تغییرات قانونی، قرار است یک نوع دیگر برگه تحملی تحت عنوان «دولدونگ برای افراد با هویت ناشناخته» افزوده شود.
یکی از اردوگاه پناهجویان در یکی از شهرهای آلمان
این ویزای طلایی به شما اجازه‌ زندگی و سفر آزادانه در هر کشور عضو شینگن را می دهد
ماتئو سالوینی، وزیر داخله راستگرای ایتالیا.