انتخابات پارلمانی المان

افرادی که سابقه مهاجرت دارند اغلب مورد سیاستمداران قرار نمی گیرند
کمتر از هشت درصد نمایندگان پارلمان آلمان (بندستاگ) مهاجرتبار هستند
انا ماریا تراسنیا دختر ۲۷ ساله رومانیایی، دختر جوانی که در نوجوانی به آلمان مهاجرت کرده و اکنون نامزد حزب سوسیال دموکرات آلمان در شهر برلین می باشد.