انتقال افغان ها

مردم در برابر ریاست پاسپورت در کابل برای به دست آوردن پاسپورت صف بسته اند. عکس از آرشیف
همکاران محلی شورای بریتانیا در افغانستا پس از ۱۸ ماه زندگی با ترس و بیم در خانه‌های امن، به انتقال امیدوار شده‌اند. عکس: مهاجرنیوز
بتول حیدری. عکس: پکچرالیانس
یک عضو گروه طالبان که از یک زندان نگهبانی می‌کند
Photo: STRINGER/REUTERS
میدان هوایی بین المللی کابل: روند تخلیه افغان ها توسط سربازان امریکایی، آلمانی و دیگر کشورهای غربی
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل 
ماه اگست سال ۲۰۲۱
انالنا بئربوک وزیر خارجه آلمان در کنفرانس (۲۸ جون ۲۰۲۲) مبنی بر حمایت از جامعه مدنی افغانستان در برلین
روند تخلیه افغان‌ها از میدان‌هوایی کابل
میدان هوایی بین المللی کابل: روند تخلیه افغان ها توسط سربازان امریکایی، آلمانی و دیگر کشور ها
روند تخلیه افغان ها در ماه آگست سال ۲۰۲۱ بعد از به قدرت رسیدن طالبان
گروهی از افغان ها در میدان هوایی اسلام آباد منتظر سفر به هالند هستند. عکس: سایت دولتی هالند
روند تخلیه افغان ها توسط کشور های غربی. عکس: آرشیف