انتقال افغان ها

انالنا بئربوک، وزیر خارجه آلمان فدرال
آرشیف: رسیدن مهاجران افغان در میدان هوایی لندن، اگست سال ۲۰۲۱. عکس: رویترز
گونتر بورکهارت، مدیر اجرایی سازمان «پروازول»
انالنا بئربوک، وزیر خارجه آلمان فدرال
مهاجران داخلی در افغانستان
 (تصویر از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد)
اردوگاه ایالات متحده امریکا برای پناهجویان در رامشتاین آلمان
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل
در میان پناهجویانی که به آلمان آمده اند، شمار زیادی افراد همجنسگرا نیز وجود دارند
شماری از کارمندان محلی آلمان با خانواده های شان که وارد آلمان شده اند (عکس آرشیف)
مهاجران افغان در میدان هوایی کابل آماده رفتن به قطر، ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱. عکس: وزارت خارجه قطر
مهاجران افغان در میدان هوایی انگلستان پس از اخراج از افغانستان، اگست ۲۰۲۱. عکس: رویترز
روند تخلیه افغان ها توسط کشور های غربی