انگلستان

دو مهاجر در کمپ اوت در کاله که می‌خواهند به انگلستان بروند، جولای ٢٠١٩. عکس از مهدی شبیل/ مهاجر نیوز
قطاری از کامیون‌ها که می‌خواهند از طریقتونل مانش به انگلستان بروند.  ماه مارچ ٢٠١٩. عکس از رویترز
عکس آرشیف: پولیس فرانسه. عکس از سایت پولیس ملی فرانسه
عکس آرشیف: پولیس فرانسه. عکس از رویترز
عکس آرشیف: پولیس فرانسه در حال کنترول سواحل کاله. عکس از رویترز
شرایط اعطای شهروندی در بریتانیا، سویدن و دنمارک در برخی موارد شباهت دارند و در بیشتر بخش ها متفاوت اند.
مهاجران در بالای دود کشتی انگلیسی مربوط به شرکت «DFDS». عکس از: نما‌گرفت صفحه (La VDN).
ساجد جاوید وزیر داخله بریتانیا. عکس از: رویترز.
کمپ ویروتیر ( جنگل کوچک) در نزدیکی سواحل مانش. عکس از مهدی شبیل.
مهاجران نجات ‌داده‌شده در کانال مانش. عکس از: گارد ساحلی فرانسه.