ایران

عکس از آرشیف/ مرزبانان را در نزدیکی مرز ایران با ترکیه نشان می‌دهد.
عکس از آرشیف/ در ده ماه سال روان حدود ۴۰۰ هزار مهاجر افغان به کشورشان بازگشت کرده اند.
عکس از جشنواره  جهانی سماع در سویدن.
عکس از آرشیف/ مهاجرین افغان در حال برگشت به کشورشان هستند.
در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۹، بیش از دوصد هزار مهاجر به افغانستان برگشته اند.
سال گذشته تعداد زیادی از افغان‌های مقیم ایران به صورت داوطلبانه این کشور را ترک کردند. عکس از: آژانس خبرگزاری فرانسه.
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران
صدف خادم پس از پیروزی بر حریف خود، اَن شوون، در شهر  رویان فرانسه، ١٣ آوریل ٢٠١٩/ ٢٤ فروردین ١٣٩٨. عکس خبرگزاری رویترز/ ستیفن ماهه
کمپ ویروتیر ( جنگل کوچک) در نزدیکی سواحل مانش. عکس از مهدی شبیل.
آژانس کار آلمان: پناهجویان به خوبی در بازار کار جذب شده اند
مهاجران افغان برگشته از ایران در هرات
افغان‌های مقیم ایران به صورت داوطلبانه این کشور را ترک می‌کنند. عکس از: آژانس خبرگزاری فرانسه.