بازداشتگاه

مرکز توقیف اداری منیل - املو در حومه ی پاریس.  عکس از : مهاجر نیوز/ مایوا پولی
مهاجران در مرکز پابراده در لیتوانیا، ۶ جولای ۲۰۲۱. عکس از رویترز
نمای داخلی مرکز بازداشت افراد غیرقانونی منیل املو، در شمال پاریس، اپریل ۲۰۱۹. عکس مایوا پوله/ مهاجر نیوز
یک واسطه نقلیه پولیس یونان
عکس از: @hellenicpolice
بازداشتگاه اخراج در براندنبورگ آلمان، سال ۲۰۱۱
یک زن مهاجر سوریایی در لبنان
عکس از: picture-alliance/AP Photo/H. Malla
مرکز توقیف اداری منیل - املو در حومه ی پاریس.  عکس از : مهاجر نیوز/ مایوا پولی
تصویر تزئینی. عکس از رویترز
مهاجران در کمپ کاراتپه در یونان،  ۱۹سپتمبر  ۲۰۲. عکس از  EPA/Vangelis Papantonis
آرشیف: در انگلستان مهاجران تا دیر زمانی در بازداشتگاه ها به سر می برند. عکس از Creative Commons
 مهاجران زیر سن در اتوبوس پس از رسیدن آنها به میدان هوایی هانوور. عکس: اف. بیمیر/ رویترز
مرکز بازداشت اداری مهاجران در حال اخراج در وینسن در جنوب شرق پاریس. عکس از گوگل مپ
Webpack App