بازداشتگاه

به دلیل شیوع ویروس کرونا، دادگاه اتباع خارجی در بازداشتگاه های اداری در فرانسه توسط کنفرانس ویدیویی صورت می گیرد. عکس: Creative Commons
بازداشتگاه منیل املو در یکی از حوزه های پاریس. عکس از مهاجرنیوز/ مایوه پوله
عکس تزئینی: یکی از مراکز بازداشت مهاجران در لیبیا در سال  ۲۰۱۷. عکس از: رویترز.
مرکز نگهداری اداری یا توقیفگاه مهاجران در ونسن، در جنوب شرق پاریس.  عکس از گوگل مپ
  گروهی از کودکان افغان در نزدیکی کمپ موریا سرگرم بازی هستند. عکس از Amanullah Jawad
مهاجران توقیف شده در مرکز منیل-املو در شمال پاریس، اپریل ۲۰۱۹. عکس از مه ئوا پوله
مرکز نگهداری اداری یا توقیفگاه مهاجران در ونسن، در جنوب شرق پاریس.  عکس از گوگل مپ
مرکز توقیف اداری منیل - املو در حومه ی پاریس.  عکس از : مهاجر نیوز/ مایوا پولی
مرکز توقیف اداری منیل املو در سن اِ مارن در حومه پاریس. عکس از مه ئوا پوله/مهاجر نیوز
تصویری از یک تاسیسات نظامی یونانی در منطقه پوروس. عکس از رویترز
بازداشتگاه اداری منیل - املو در حومه ی پاریس قرار دارد. عکس : مهاجر نیوز/ مایوا پولی
یک کشتی محافظان ساحلی لیبیا در مدیترانه. عکس از رویترز