بازداشت


عکس از آرشیف/ آلمان سعی بر افزایش اخراج پناهجویان قبول نشده دارد
عکس: ارشیف/پولیس در برلین یک فرد مظنون را بازداشت می کند./عکس: Picture Alliance/dpa/Bundespolizeidirektion
بازگشت مهاجران افغان از ترکیه

گروهی ۲۰۰ نفره از مهاجران افغان به تاریخ ۲۹ ماه سپتمبر ۲۰۲۰ از استانبول به میدان هوایی کابل رسیدند. عکس: انجمن همبستگی مهاجران افغان در ترکیه
در یک آتش سوزی ویرانگر، کمپ موریا در جزیره لیسبوس از بین رفت
مهاجران اغلب در لاری های باربری پنهان می شوند، به امید این که هنگام عبور از مرزها پولیس متوجه آن ها نشود./عکس: Reuters
عکس از آرشیف/ یک گروه از مهاجران با مدارک جعلی در یونان بازداشت شد
عکس از آرشیف/ یکی از مناطق مرزی در سلوانیا
عکس از آرشیف/ پولیس آلمان یک پناهجو را به ظن تلاش برای تجاوز جنسی بالای یک دختر بازداشت کرد
عکس از آرشیف/ ورود پناهجویان از ترکیه به اعضای اتحادیه اروپا در شش ماه نخست امسال کاهش داشته است
عکس از آرشیف انفومایگرانتس/ یک گروه ۳۴ نفری به دست نیروهای محافظت مرزی پولند افتاده است
عکس از آرشیف/  پناهجویان در یکی از صنوف، زبان آلمانی را فرا می گیرند
عکس از آرشیف: در اواخر سال ۲۰۱۹ گروهی از مهاجران از داخل یک موتر لاری یخچالدار در یونان یافت شدند.