بشردوستانه

بیش از هشت هزار مهاجر در ماه جنوری سال جاری در مناطق غربی مسیر بالقان گیر مانده اند.
عکس از آرشیف "مهاجر نیوز"/ پناهجویان را در یکی از جزایر یونان نشان می‌دهد.
گروهی از مهاجران در بندر سیسیلیا، سال ٢٠١٧. عکس از آنتونیو پارلینو، خبرگزاری رویترز
اندورا کشور کوچک میان اسپانیا و فرانسه می‌خواهد در دو سال آینده حدود ۲۰ پناهجو را بپذیرد.