بی سرپناهی

صدها مهاجر به دلیل عدم پذیرش در مراکز پناهندگی در بلژیک در خیابان می خوابند.  عکس: آرشیف
فرانسه: اردوگاه مهاجران در لون پلاژ. عکس: مهاجرنیوز
نزدیک به سه صد پناهجو در زیر پل لاشاپل در پاریس تصویر: مهاجر نیوز
کمپ باستیل روز ۲۸ می با سازماندهی و حمایت سازمان یوتوپیا ۵۶ در پاریس ایجاد شده بود. عکس از  یوتوپیا ۵۶
مهاجران در برابر آژانش فدرال مهاجرت در بلژیک، اگست ۲۰۲۲. عکس از پیکچر الیانس
عکس تزئینی: یک کشتی تفریحی در امستردام. عکس از  فلیکر
تیم امدادی سازمان داکتران بدون مرز در مرکز تیر اپلدر هالند، ۲۸ اگست ۲۰۲۲. عکس از پیکچر الیانس
کمپ مهاجران در  برابر مرکز تیر اپل در هالند، ۲۴ اگست ۲۰۲۲. عکس از پیکچر الیانس
مهاجرانی که در داخل یک تونل در شمال پاریس به سر می برند، مارچ ۲۰۲۲. عکس از یوتوپیا۵۶
صدها شهروند افغانستان در پاکستان منتظر اند تا به کشورهای دیگر جهان منتقل شوند
عکس آرشیف: طاهر علی
آرشیف: گردهمایی مهاجران افغان در برابر  دفتر سازمان ملل متحد برای مهاجران در اسلام آباد. عکس: ای پی ای/سهيل شهزاد
ناسارا، مریم و کاریجا، سه زن مهاجر به همراه سایر خانواده‌های بدون مسکن، تصمیم گرفتند اردوگاهی را در بانیولی حومه پاریس ایجاد کنند. عکس: مهاجرنیوز