بی سرپناهی

حدود ۳۰۰ مهاجر بعد از تخلیه کمپ سن-دونی دیشب  در جادها و پارک‌های شمال پاریس سرگردان و بی سرپناه بودند. عکس از  واسع محسن
آرشیف: تخلیه یکی از اردوگاه های مهاجران در شهر نانت. عکس از رویترز
آزمایش ویروس کرونا با نمونه برداری از بینی انجام می‌شود. عکس از پیکچر الیانس
الیانوس اردوگاه پناهجویان درآتن. عکس: مهاجرنیوز
داوطلبان سازمان سولیداریتی میگران ویلسون در حال توزیع غذا بدون برق، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰. عکس از: سازمان سولیداریتی میگران ویلسون
حدود پانزده تن از نوجوانان که زیرسن بودن شان رد شده، از ۲۰ سپتمبر در یک حوابگاه موقتی در یک تئاتر ، در سن-سن-دنی می‌خوابند. عکس از ژولیا دومون
بعد از آتش سوزی سه شنبه شب گذشته در کمپ موریا، هزاران پناهجو برای سومین  بار، شب را در جاده‌ها و مناطق مختلف نزدیک به کمپ گذراندند.  DR
شب دوشنبه بر سه شنبه ۱ سپتمبر، ۲۱۸ مهاجر شامل دهها خانواده و زنان تنها با کمک سازمان خیریه یوتوپیا ۵۶ در میدان مقابل شهرداری پاریس خیمه زدند. عکس از یوتوپیا ۵۶
در کمپ سن دنی، حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ مهاجر عمدتاً افغان زندگی می‌کنند، ۲۸ اگست ۲۰۲۰.  عکس از مهاجر نیوز
بامداد روز سه شنبه ۲۵ اگست پولیس ۱۶۰ تن از مهاجران و پناهجویان از جمله افراد زیرسن را  از یک ساختمان متروک شهر کان در منطقه کالوادوس بیرون کرد.  عکس از انجمن مبارزه علیه اخراج
کمپ ونتیمیل در مرز ایتالیا با فرانسه. عکس آرشیف از ار اف آی
عکس آرشیف: خیمه‌های مهاجران در کاله، جنوری ۲۰۱۸، عکس از مهدی شبیل