بی سرپناه

عکس از آرشیف/ گروهی از مهاجران به اتن رسیده اند./عکس: Reuters/C.Baltas
آرشیف: کاله، ۲۰۱۶. عکس از مهدی شبیل
۷۵ مهاجر زیرسن در کمپ تازه ایجاد شده ژول فری در پاریس زندگی می‌کنند. عکس از مهاجر نیوز
در این اواخر شمار مهاجران بی سر پناه در سرک‌های شمال پاریس افزایش یافته است. عکس از انجمن همبستگی ویلسون
عکس آرشیف: انتقال گروهی از مهاجران از جزیره لیسبوس به  مراکز قاره ‌ای مهاجران  در یونانو عکس از رویترز
پولیس روز پنجشنبه ۲۸ می یک کمپ مهاجران را که یک روز پیشتر در امتداد کانال دو له ویلت ایجاد شده بود تخلیه کرد. عکس از یوتوپیا ۵۶.
خیمه‌های مهاجران در امتداد کانال دو له ویلت به روز چهارشنبه  ۲۷ می ۲۰۲۰. عکس از یوتوپیا ۵۶
انجمن سدر در شمال پاریس سالانه از هزاران مهاجر، پناهجو یا پناهنده و افراد بدون مدرک پذیرایی می‌کند. عکس از مهاجر نیوز
هزاران کارگر مهاجر در مزارع اسپانیا کار می‌کنند. عکس آرشیف از الیانس
  گروهی از کودکان افغان در نزدیکی کمپ موریا سرگرم بازی هستند. عکس از Amanullah Jawad
مهاجرانی که روز جمعه ۱۰ اپریل ۲۰۲۰ به یک هوتل انتقال داده شدند. عکس از انجمن فرانسه سرزمین پناهندگی
حدود دو هفته پیش پولیس کمپ اوبرویلیه در همسایگی پاریس را برچید. عکس از مهاجر نیوز