بیماری روانی

بخشی از کمپ مهاجران در تیستد، واقع در شمال یوتلند، دنمارک/عکس: EPA/Sara Gangsted
عکس تزئینی: شرایط دشوار زندگی برخی از مهاجران در خیمه‌های شمال پاریس. عکس از مهاجر نیوز
عکس از آرشیف/ شماری از روان درمانان از برخورد اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال با پناهجویان دچار مشکل روانی انتقاد کرده اند.
تصویر یکی از انفجارهای روز پنجشنبه ٢٥ جولای  ٢٠١٩ در کابل.  DR
کلینیک سیار داکتران بدون مرز در پورت دو لا ویلت. عکس از مهاجر نیوز
سازمان جهانی بهداشت از کشورهای اروپایی می‌خواهد که به وضعیت بهداشتی پناهجویان و مهاجرین رسیدگی بهتر کنند.
ماری-کارولین سگلیو،  روانشناس بالینی در شفاخانه ابن سینا بوبینی در نزدیکی پاریس. عکس از مهاجر نیوز
نازنین ولی، دانشجوی روان درمانی همراه با زنان پناهجوی و پناهنده در آلمان
اسکرین شات یا نما گرفت از صفحه فیسبوک انجمن زنان و زایمان بدون مرز.
یک کودک مهاجر. عکس از: سایت اینترنتی «مدافع».