بین المللی

سعید فضل اولی، پناهجوی ایرانی در آلمان.
بیش از هشت هزار مهاجر در ماه جنوری سال جاری در مناطق غربی مسیر بالقان گیر مانده اند.
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در جریان سخنرانی‌اش به مناسبت سال نو میلادی.
سباسین کورز صدرا عظم اتریش. عکس از: رویترز.