تبعیض

۲۷ ماه می سال ۲۰۲۰، گروهی از مهاجران و فرزندانشان در برابر نهادهای اتحادیه اروپا در اتن، پایتخت یونان اعتراض می کنند./عکس: Louisa Gouliamaki /AFP
بر سر راه مهاجرانی که سعی دارند در آلمان کار پیدا کنند، موانع زیادی وجود دارد./عکس: Imago/Rainer Weisflog
بر بنیاد یک پژوهش، شمار زیادی از آلمانی ها علاقه ندارند که منازل شان را به خارجیان اجاره بدهند.
پاسخ یک شرکت آلمانی برای یک متقاضی کار عرب، بحث برانگیز شد.
آلما زادیچ، نخستین وزیر در کابینه اتریش که پیشینه مهاجرت دارد.
دویچه وله- در سال‌های پسین شمار زیادی از پناهجویان در آلمان به دین مسیحیت گرویده اند.
Webpack App