تجاوز جنسی

هزاران مهاجر در بازداشتگاه‌های رسمی و غیر رسمی در لیبیا زندان هستند. عکس از رویترز
تصویر از جریان محاکمه در شهر اولم
قرار است دو پناهجویی که تجاوز گروهی را بالای یک دختر انجام داده بودند بار دیگر به دادگاه حاضر شوند
Webpack App