تخلیه

بیش از ۴٠٠ مهاجر از کمپ پورت دو له ویلت به سرپناه‌های موقت انتقال یافتند،  ۴ فبروری ٢٠٢٠. عکس از مهاجر نیوز
پولیس بوسنیا پناهجویان را از اردوگاه وویچاک انتقال داد.
آرشیف: پلیس در حال تخلیه کردن یکی از اردوگاه ها در کاله. عکس از مهاجرنیوز/ مهدی شبیل
در گراند سینت نزدیک به ١٠٠٠ مهاجر در یک جمنازیوم و اطراف آن زندگی می کردند. عکس از: مهدی شبیل/مهاجرنیوز
عکس آرشیف: یک کمپ خودسرانه مهاجران در خیابان ویلسون در سن-دنیس. عکس از مهاجر نیوز
پولیس در برابر یک کمپ مهاجران،١٢ جنوری ٢٠١٩. عکس از  یوتوپیا ٥٦
آغاز عملیات تخلیه مهاجران از کمپ پورت دولاشاپل،١٢ اپریل ٢٠١٩. عکس از همبستگی مهاجران ویلسون
کمپ دولا شاپل در شمال پاریس. عکس از صفحه تویتر شهرداری پاریس
یک کمپ پناهجویان در شمال شرقی پاریس. عکس از مهاجر نیوز.