تقسیم

یک بیرق در یکی از پارک های شهر بلگراد، پایتخت صربستان در مخالفت با قانون دابلین. بر روی آن نوشته است: «دابلین را لغو کنید، مهاجران این جا هستند، چون کشورهای غربی وطن شان را نابود می کنند./عکس: ARCHIVE/EPA/Andrej Cukic
انگلا مرکل و ژوزپه کنته خواهان همکاری همه کشورهای اروپایی برای تقسیم عادلانه مهاجران شدند. عکس: Tobias Schwarz/AFP