توافقنامه

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان، سال ۲۰۱۷. عکس: وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
مهاجرین در مرز ترکیه- یونان
انکلا مرکل صدراعظم آلمان با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در استانبول
یک اردوگاه مهاجران در ترکیه
هفته گذشته وزارت داخله فرانسه از بازگشت مجدد ١١مهاجرافغان از اوایل سال ٢٠١٩ به اینسو خبر داد. عکس از پیکچر الیانس