توزیع غذا

انجمن سدر در شمال پاریس سالانه از هزاران مهاجر، پناهجو یا پناهنده و افراد بدون مدرک پذیرایی می‌کند. عکس از مهاجر نیوز
عکس آرشیف: توزیع غذا توسط سازمان اورور. عکس از مهدی شبیل
عکس آرشیف: انجمن میدی دو می در حال توزیع غذا برای مهاجران زیرسن. عکس از مهاجر نیوز
توزیع مواد غذایی به مهاجران در پورت دولاشاپل در شمال پاریس، ماه می    ٢٠١٨. عکس از مهاجر نیوز
تنها نقطه توزیع آب اشامیدنی و دوش برای دو کمپ مهاجران در پورت دوبر ویلیه،  ٢٦ جون ٢٠١٩. عکس مهاجر نیوز
ماری جو،  نیازمندی‌های اولیه مهاجران از جمله  نیازهای اداری آن‌ها را رفع می‌کند. عکس از مهاجر نیوز
عکس از آرشیف (Picture-Alliance)/ خیمه‌های شماری از پناهجویان را در ایتالیا نشان می‌دهد.
توزیع لباس برای مهاجران در بلژیگ. عکس از: مهاجرنیوز.