تیلفون

مرزبانان یونانی در مرز با ترکیه،  ۲۲ اگست ۲۰۲۱.  عکس از  EPA
یک مامور بریتانیایی یک مهاجر را که از کانال مانش عبور کرده، به شهر دوور انتقال می‌دهد. عکس از پیکچر الیانس
شماره پلاتفرم برای ثبت تقاضای پناهندگی. عکس از: مهاجر نیوز.
تلاش برای شناسایی هویت مهاجران از طریق حامل اطلاعات تیلفون های آنان
نرم‌افزار تیلفون هوشمند پناهجویان را برای دریافت خدمات در محل یاری می‌رساند.