جسد

اجساد گروهی از مهاجران از یک لاری در موزامبیک به دست آمد.
اجساد گروهی از پناهجویانی که به دلیل سردی هوا جان باخته بودند، در ترکیه پیدا شدند.
سالانه ده ها پناهجو و مهاجر در مرز میان ترکیه و یونان جان می‌بازند.
عکس از آرشیف/ پولیس بلجیم یک گروه ۱۲ نفری پناهجویان را از یک لاری به دست آورد.
به تازگی از یک لاری که از بلجیم وارد بریتانیا شده بود، ۳۹ جسد به دست آمد.
روز چهارشنبه در شهر اسکس انگلستان یک لاری پارک شده با ۳۹ جسد کشف شد که خفه شده بودند. عکس: Picture-alliance/empics/S.Rosseau