جهان

عکس از آرشیف/ سازمان ملل می گوید که رقم مهاجرت در جهان افزایش یافته است.
گروهی از مهاجران افغان در قلمرو ترکیه.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به نبود امکانات آموزشی کافی برای کودکان پناهجو در جهان ابراز نگرانی می‌کند.
در سال جاری، رقم پناهجویان و آوارگان در سطح جهان به بیش از ۷۰ میلیون تن رسیده است.
سازمان ملل می‌گوید که رقم پناهجویان تازه وارد در سال گذشته، در آلمان رو به کاهش بوده است.
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در جریان سخنرانی‌اش به مناسبت سال نو میلادی.
عکس از دویجه وله/ دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان از کمبود شدید منابع مالی شکایت کرده است.
حدود هفده میلیون دختر در سراسر جهان به گونه آواره زندگی می‌کنند.