حوزه شنگن

ویزای شنگن. عکس از پیکچر الیانس
مرز سلوانیا با اتریش. اتریش از سپتمبر سال ۲۰۱۵ و در حالی که بحران مهاجرت جریان داشت،  کنترول مرزهای مشترکش با سلوانیا و مجارستان را آغاز کرد.
وزارت داخله آلمان در نظر دارد که بازرسی مرزی را افزایش دهد.
کمیسار اتحادیه اروپا برای مهاجرت تأکید کرد که کنترول مرزی در حوزه شینگن باید خاتمه یابد.
گزمه نیروهای امنیتی در امتداد مرزهای بلغاریا و ترکیه در روز 22 می 2016. عکس از Nikolay Doychinov, AFP
خانم افغان پاسپورت افغانستان را در دست دارد. عکس از: هیئت تحریر.