خانواده

وزیر عدلیه آلمان فدرال از ممنوعیت اعطای شهروندی برای متقاضیان چند همسره استقبال کرد.
رقم الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است.
یک سوم متقاضیان الحاق به اعضای خانواده، در آزمون زبان آلمانی ناکام می‌شوند.
مهاجرین کاری در سال گذشته، پول بیشتری را به کشورهای مبدأ شان فرستاده اند.
در سراسر جهان، زندگی روزمره میلیون‌ها تن وابسته به پول ایست که از اقارب شان دریافت می‌کنند.
سازمان ملل متحد از آلمان خواست که در قانون الحاق اعضای خانواده پناهجویان انعطاف پذیر باشد.
اعتراض مهاجران علیه پیش نویس قانون جدید الحاق خانوادگی برای پناهجویان در آلمان
افغان‌هایی که می‌خواهند با اعضای خانواده خود در آلمان ملحق شوند، باید به پاکستان و یا هندوستان بروند.
طیبه حسینی و نوروز حسینی در یک اردوگاه در آلمان با هم آشنا شدند. عکس از امان الله جواد/ مهاجر نیوز
یک ائتلاف بزرگ می‌خواهد که اعضای خانواده پناهجویان بدون قید و شرط در آلمان ملحق شوند.
پولیس ایالت نوردراین ویستفالن آلمان، عملیات گسترده را برای مبارزه با قاچاق، پول شویی، کار سیاه و سایر اعمال جنایی در این ایالت راه اندازی کرد.
در مورد بیش از ۳۲۰۰ درخواست برای الحاق اعضای خانواده پناهجویانی که دارای حفاظت فرعی در آلمان بوده اند، در سال گذشته تصمیم مثبت گرفته شده است.