خدمات

در این اواخر شمار مهاجران بی سر پناه در سرک‌های شمال پاریس افزایش یافته است. عکس از انجمن همبستگی ویلسون
لیسبون، پایتخت پرتگال. عکس از: Pixabay
Source: A screenshot from Facebook Roberta Etter گورگیو لامینی سو، مرد ۲۰ ساله سنگالی به تاریخ ششم دسمبر سال گذشته یک مرد را از آتش سوزی نجات داد.
مرکز نگهداری مهاجران در منیل-امیلو در حومه شمال پاریس. عکس از سازمان سیماد.
چند مهاجر کرد عراقی در کمپ پویتوک در گراند سنت.  پولیس همه روزه مهاجران را مجبور می‌کند خیمه های خود را جمع کنند. عکس از مهدی شبیل