خروج نیروهای بین المللی از افغانستان

فلیپو گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جریان سفر اش در کابل (مارچ ۲۰۲۲)
یک خانواده افغان در امریکا
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل
عکس آرشیف
روند تخلیه افغان ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان
فقر و گرسنگی در افغانستان
از رهبر قومی تا پناهنده: خانواده وزیرخان زدران در امریکا
لودویگ شیک، سرپرست کمیسیون اسقف‌های کلیسای جهانی
قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان با پوتین رئیس جمهور روسیه (آرشیف)
اورزولا فون دیر لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا / عکس از رویترز
آرمین لاشت، نامزد مقام صدارت آلمان از حزب دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن و نخست وزیر فعلی ایالت نورد راین وستفالن آلمان
گروهی از مهاجران در مرز رومانیا و صربستان/ عکس: رویترز