خروج نیروهای بین المللی از افغانستان

آگست ۲۰۲۱ رسیدن افغان های تخلیه شده از افغانستان در امارت متحده عربی (عکس آرشیف)
انالنا بئربوک، وزیر خارجه آلمان فدرال
مارکوس گروتیان رئیس شبکه کمک به کارمندان محلی افغان
میدان هوایی بین المللی کابل: روند تخلیه افغان ها توسط سربازان امریکایی، آلمانی و دیگر کشور ها
روند تخلیه افغان ها در ماه آگست سال ۲۰۲۱ بعد از به قدرت رسیدن طالبان

گروهی از شهرونداناأفغان که از کابل تخلیه شده اند، در میدان هوایی فرانکفورت در انتظار بررسی اسنادشان هستند (عکس آرشیف)
عکس از آرشیف دویچه وله: شماری از ترجمان هایی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار می کردند به لندن انتقال یافتند.
فلیپو گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جریان سفر اش در کابل (مارچ ۲۰۲۲)
یک خانواده افغان در امریکا
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل
عکس آرشیف
روند تخلیه افغان ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان