خروج نیروهای بین المللی از افغانستان

بنای یاد بود از سربازان کشته شده در افغانستان در مقر سابق نیرو های آلمان در مزار شریف
میدان هوایی بین المللی کابل: روند تخلیه افغان ها توسط سربازان امریکایی، آلمانی و دیگر کشورهای غربی
جریان یک محکمه در آلمان (عکس آرشیف)
مهاجران افغان در پایگاه هوایی ایالات متحده در رامشتاین، آلمان،۹ اکتبر ۲۰۲۱ | تصویر از رویترز (عکس آرشیف)
یکی از کارمندان محلی سابق نیرو های آلمانی در مزار شریف (عکس آرشیف)
یکی از سربازان آلمانی در جریان ماموریت اش در افغانستان
آگست ۲۰۲۱ رسیدن افغان های تخلیه شده از افغانستان در امارت متحده عربی (عکس آرشیف)
انالنا بئربوک، وزیر خارجه آلمان فدرال
مارکوس گروتیان رئیس شبکه کمک به کارمندان محلی افغان
میدان هوایی بین المللی کابل: روند تخلیه افغان ها توسط سربازان امریکایی، آلمانی و دیگر کشور ها
روند تخلیه افغان ها در ماه آگست سال ۲۰۲۱ بعد از به قدرت رسیدن طالبان

گروهی از شهرونداناأفغان که از کابل تخلیه شده اند، در میدان هوایی فرانکفورت در انتظار بررسی اسنادشان هستند (عکس آرشیف)