خروج

گزمه طالبان در شهر کابل، ۲۹ اگست. عکس: رویترز
پس از تصرف قدرت توسط طالبان، آلمان سعی کرد به مردم برای فرار از افغانستان کمک کند./عکس: Picture-alliance/Marc Tessensohn/Bundeswehr
خانواده های بی جا شده که از خشونت در ولایات محل زندگی شان فرار کرده اند، در کنار خیمه هایی که در پارک شهر نو برپا شده است، ایستاده اند. کابل، ۴ اکتبر سال ۲۰۲۱/عکس: Jorge Silva/ REUTERS
بخشی از فرودگاه کابل پس از تصرف طالبان تخریب شده است. عکس: اداره هوانوردی ملکی. سپتامبر ۲۰۲۱