دادگاه

عکس از آرشیف/محکمه ایالتی در مگده بورگ، آلمان، عکس از: Picture Alliance/J. Wolf
یک دادگاه فیصله کرد که به دلیل آسیب پذیری و عدم رعایت اصول فاصله اجتماعی، یک پناهجوی از کمپ ایالت زاکسن نقل مکان کند.
آرشیف: دادگاه لیون. عکس از مهاجرنیوز/آلیسیون فیمیر
 ماتیو سالوینی وزیر پیشین و رهبر حزب راست افراطی ایتالیا. عکس: رویترز
عکس تزئینی از Creative Commons
افراد زیرسن قانونی بدون سرپرست در کنار خیابان. عکس از: RFI/Olivier Favier
در پاریس و منطقه ایل دو فرانس، پناهجویان برای ثبت درخواست و قرار ملاقات پناهندگی باید از طریق این شماره به اوفی یا اداره مهاجرت فرانسه زنگ بزنند. عکس از مهاجر نیوز
عکس از آرشیف/ یک مهاجر افغان در پیوند به همکاری با قاچاقبران انسان شریک جرم شناخته شد.
دادگاه عالی آلمان می‌گوید که نباید با پناهجویان در جریان بررسی پرونده شان و هم بعد از پذیرش شان به عنوان پناهنده، رفتار غیرانسانی صورت بگیرد.
در گراند سینت نزدیک به ١٠٠٠ مهاجر در یک جمنازیوم و اطراف آن زندگی می کردند. عکس از: مهدی شبیل/مهاجرنیوز
عکس: برگرفته شده از صفحه‌ی فیسبوک گروه (نسل هویت‌گرا) ٢۰۱۸.
ذبیح الله، مهاجر افغان و مربی تیم کریکت امیان  ( نفر وسط ). عکس از واسع محسن/ مهاجر نیوز